Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật >> TIN PHÁP CHẾ


Bộ Khoa học vࠃ?nghệ ban hந Ti굠chuẩn Việt Nam
(Ngày đăng: 23/02/2004)

Ng๠31 thᮧ 12 năm 2003 Bộ Khoa học vࠃ?nghệ đ? c󠣡c Quyết định về việc ban hந cᣠTi굠chuẩn Việt Nam.

Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCN ban hந 30 ti굠chuẩn Việt Nam Sau:

1. TCVN 7343:2003. Xe mṠ- Lắp đặt đ讠chiếu sᮧ vࠦ#273;讠thiệu - Y굠cầu kỹ thuật.

2. TCVN 7344:2003. Xe mṠ- Đ讠chiếu sᮧ phtrước lắp đ讠sợi đốt phᴠra một ch?ng gần loại đơn - Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu.

3. TCVN 7345:2003. Xe mṠ- Đ讠chiếu sᮧ phtrước lắp đ讠sợi đốt phᴠra ch?ng xa vࠣh?ng gần - Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu

4. TCVN 7346:2003. Xe mṠ- Đ讠chiếu sᮧ phtrước lắp đ讠sợi đốt halogen (HS2) - Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu

5. TCVN 7347:2003. Cᰠhạ ᰠdụng cho phương tiện cơ giới đường bộ

6. TCVN 7348:2003. M?, xe mṠ- Ắc quy ch? - ax/FONT>

7. TCVN 7349:2003. M?, xe mṠ- Phương phᰠthử gia tốc

8. TCVN 7350:2003. M?, xe mṠ- Phương phᰠthử khả năng chạy theo đ༯FONT>

9. TCVN 7351:2003. M?, xe mṠ- Phương phᰠthử khả năng vượt dốc

10. TCVN 7352:2003. M?, xe mṠ- Phương phᰠthử chạy trꮠđường

11. TCVN 7353:2003. M?, xe mṠ- Phương phᰠđo k thước vࠫhối lượng

12. TCVN 7354:2003. M?, xe mṠhai bᮨ - Tay l᩠- Y굠cầu kỹ thuật v࠰hương phᰠthử

13. TCVN 7355:2003. M? - Động cơ - Danh mục chỉ ti굠chất lượng

14. TCVN 7356:2003. M?, xe mṠhai bᮨ - Ti굠thụ nhiꮠliệu - Giới hạn lớn nhất cho ph鰮

15. TCVN 7357: 2003. Phương tiện giao th?đường bộ - Khhải g⹠?iễm phᴠra từ m? lắp động cơ chṠcường bức - Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu

16. TCVN 7358:2003. Phương tiện giao th?đường bộ - Khhải g⹠?iễm phᴠra từ xe mṠlắp động cơ chṠcưỡng bức - Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu

17. TCVN 7320:2003. Th?tin v࠴ư liệu - Cᣨ tr?nh b๠bᯠcᯠkhoa học vࠫỹ thuật

18. TCVN 1-1:2003. X⹠dựng ti굠chuẩn. Phần 1: Quy tr?nh x⹠dựng ti굠chuẩn Việt Nam

19. TCVN 1-2:2003. X⹠dựng ti굠chuẩn. Phần 2: Quy định về tr?nh b๠v࠴hể hiện nội dung ti굠chuẩn Việt Nam

20. TCVN 7336:2003. Ph?ng chṠchữa chṠ- Hệ thống sprinkler tự động - Y굠cầu thiết kế vࠬắp đặt

21. TCVN 7359:2003. Phương tiện giao th?đường bộ - M? k thước ? con

22. TCVN 7360:2003. Phương tiện giao th?đường bộ - Hệ thống phanh kh鮠của rơmo󣠶࠳ơmi rơmo󣠭 Đo hiệu quả phanh

23. TCVN 7361:2003. Phương tiện giao th?đường bộ - Tấm bᯠhiệu phsau của xe hạng nặng vࠤ੠- Y굠cầu v࠰hương phᰠthử trong phꠤuyệt kiểu

24. TCVN 7362:2003. M?, xe mṠhai bᮨ - Khối lượng - Thuật ngữ vࠦ#273;ịnh nghĩa

25. TCVN7363:2003. M?, xe mṠba bᮨ - Khối lượng - Thuật ngữ vࠦ#273;ịnh nghĩa

26. TCVN 7366:2003. Y굠cầu chung về năng lực của nh࠳ản xuất mẫu chuẩn

27. TCVN 7367:2003. Hướng dẫn ᰠdụng TCVN ͏ 9001:2000 trong c?nghiệp thực phẩm vࠦ#273;ồ uống

28. TCVN ISO/TR 10013:2003. Hướng dẫn về t੠liệu của hệ thống quản l? chất lượng

29. TCVN ISO 19011:2003. Hướng dẫn đᮨ giᠨệ thống quản l? chất lượng v௨oặc hệ thống quản l? m?rường

30. TCVN ISO 7372:2003. Trao đổi dữ liệu thương mại - Danh mục phần tử dữ liệu thương mại

Quyết định số 39/2003/QĐ-BKHCN ban hந 26 ti굠chuẩn Việt Nam Sau:

1. TCVN 7326-1:2003. Thiết bị c?nghệ th?tin - An toம Phần 1: Y굠cầu chung

2. TCVN 7319-1:2003. C?nghệ th?tin - Bố tr஠phd?ho hệ thống văn bản v࠶ăn ph?ng. Phần 1: Nguyꮠtắc chung về bố tr஠ph/FONT>

3. TCVN 7319-2:2003. C?nghệ th?tin - Bố tr஠phd?ho hệ thống văn bản v࠶ăn ph?ng. Phần 2: Khối chữ - số

4. TCVN 7319-5:2003. C?nghệ th?tin - Bố tr஠phd?ho hệ thống văn bản v࠶ăn ph?ng. Phần 5: Khối biꮠtập

5. TCVN 7318-3:2003. Y굠cầu về ecg?i đối với c?việc văn ph?ng c󠳦#7917; dụng thiết bị hiển thị (VDT). Phần 3: Y굠cầu về hiển thị

6. TCVN 7318-4:2003. Y굠cầu ecg?i đối với c?việc văn ph?ng c󠳦#7917; dụng thiết bị hiển thị (VDT). Phần 4: Y굠cầu về b஠ph/FONT>

7. TCVN ISO 9735-1:2003. Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản l? hந ch, thương mại v࠶ận tải (EDIFACT) - Cᣠquy tắc củ phᰠmức ứng dụng (số hiệu phiꮠbản c?p: 4, số hiệu phᴠhந c?p: 1)- Phần 1: Quy tắc c?p chung

8. TCVN ISO 9735-2:2003. Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản l? hந ch, thương mại v࠶ận tải (EDIFACT) - Cᣠquy tắc củ phᰠmức ứng dụng (số hiệu phiꮠbản c?p: 4, số hiệu phᴠhந c?p: 1)- Phần 2: Quy tắc c?p đặc trưng cho EDI l?ONT>

9. TCVN ISO 9735-3:2003. Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản l? hந ch, thương mại v࠶ận tải (EDIFACT) - Cᣠquy tắc củ phᰠmức ứng dụng (số hiệu phiꮠbản c?p: 4, số hiệu phᴠhந c?p: 1)- Phần 3: Quy tắc c?p đặc trưng cho EDI tương t᣼/FONT>

10. TCVN ISO 9735-4:2003. Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản l? hந ch, thương mại v࠶ận tải (EDIFACT) - Cᣠquy tắc củ phᰠmức ứng dụng (số hiệu phiꮠbản c?p: 4, số hiệu phᴠhந c?p: 1)- Phần 4: Th?điệp bᯠcᯠdịch vụ vࠣ?p cho EDI l?iểu th?điệp - CONTRL)

11. TCVN 7265:2003. Quy phạm thực hந đối với động vật ch⮠đầu

12. TCVN 7266:2003. Quy phạm thực hந đối với thuỷ sản đ󮧠hộp

13. TCVN 7267:2003. Khối cᠰhilꬠthịt cᠸay vࠨỗn hợp cᠰhil꠶ới thịt cᠸay đ?lạnh nhanh

14. TCVN 5107:2003. Nước mắm (Soᴠx鴠lần 4 thay thế TCVN 5107-93 vࠔCVN 5526-91)

15. TCVN 6386:2003. Cᠨồi đ󮧠hộp (Soᴠx鴠lần 1 thay thế TCVN 6386:1998)

16. TCVN 6389:2003. Thịt cua đ󮧠hộp (Soᴠx鴠lần 1 thay thế TCVN 6389:1998)

17. TCVN 5502:2003. Nước cấp sinh hoạt - Y굠cầu chất lượng (Soᴠx鴠lần 1 thay thế TCVN 5502:1991)

18. TCVN 7333:2003. Vật cấy gh鰠trong phẫu thuật - Xương xốp cacbon

19. TCVN 7312:2003. Phương tiện cᠮh⮠bảo vệ cơ quan h?#7845;p - Khẩu trang c󠴦#7845;m lọc bụi

20. TCVN 7313:2003. Phương tiện cᠮh⮠bảo vệ cơ quan h?#7845;p - Chụp định h?nh lọc bụi

21. TCVN 7314:2003. Phương tiện cᠮh⮠bảo vệ cơ quan h?#7845;p - Chụp nhựa lọc bụi

22. TCVN 7303-1:2003. Thiết bị điện y tế. Phần 1: Y굠cầu chung về an to஼/FONT>

23. TCVN 7303-2-12:2003. Thiết bị điện y tế. Phần 2-12: Y굠cầu riꮧ về an to஠đối với mṠthở - MṠthở chăm s󣠦#273;ặc biệt

24. TCVN 7303-2-13:2003. Thiết bị điện y tế. Phần 2-13: Y굠cầu riꮧ về an to஠v࠴ năng thiết yếu của hệ thống g⹠m꼯FONT>

25. TCVN 7303-2-25:2003. Thiết bị điện y tế. Phần 2-25: Y굠cầu riꮧ về an to஠cho mṠđiện tim

26. TCVN 7365:2003. Kh?kh?ୠviệc - Giới hạn nồng độ bụi vࠣhất ?iễm kh?khại cᣠcơ sở sản xuất xi măng.

Quyết định số 41/2003/QĐ-BKHCN ban hந 31 ti굠chuẩn Việt Nam Sau:

1. TCVN 6259-1A:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 1A Quy định chung về hoạt động gi᭠sᴼ/FONT>

2. TCVN 6259-1B:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 1B Quy định chung về ph⮠cấp tർ/FONT>

3. TCVN 6259-2A:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 2A Kết cấu th⮠tൠv࠴rang thiết bị tൠd੠từ 90 m鴠trở lꮮ

4. TCVN 6259-2B:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 2B Kết cấu th⮠tൠv࠴rang thiết bị tൠd੠từ 20 m鴠đến dưới 90 m鴼/FONT>

5. TCVN 6259-3:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 3 Hệ thống mṠtർ/FONT>

6. TCVN 6259-4:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 4 Trang bị điện

7.TCVN 6259-5:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 5 Ph?ng, phᴠhiện vࠣhữa chṼ/FONT>

8.TCVN 6259-6:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 6 H஼/FONT>

9.TCVN 6259-7A:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 7A Vật liệu

10.TCVN 6259-7B:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 7B Trang thiết bị

11.TCVN 6259-8A:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8A Sࠬan th鰼/FONT>

12.TCVN 6259-8B:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8B Tൠc?tr?nh v࠳ࠬan chuyꮠd?FONT>

13.TCVN 6259-8C:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8C Tൠlặn

14.TCVN 6259-8D:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8D Tൠchở x?oᠬỏng

15.TCVN 6259-8E:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8E Tൠchở x?ᠣhất nguy hiểm

16.TCVN 6259-8F:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 8F Tൠkhᣨ

17.TCVN 6259-9:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 9 Ph⮠khoang

18.TCVN 6259-10:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 10 ổn định

19.TCVN 6259-11:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 11 Mạn kh?ONT>

20.TCVN 6259-12:2003. Quy phạm ph⮠cấp vࠦ#273;󮧠tൠbiển vỏ th鰠- Phần 12 Tầm nh?n từ lầu l᩼/FONT>

21. TCVN 6272:2003. Quy phạm thiết bị n⮧ h஧ tൠbiển

22. TCVN 6273:2003. Quy phạm chế tạo vࠣhứng nhận c?tenơ vận chuyển bằng đường biển

23. TCVN 6274:2003. Quy phạm ụ nổi

24. TCVN 6275:2003. Quy phạm hệ thống lୠlạnh h஧

25. TCVN 6276:2003. Quy phạm vࠣᣠhệ thống ngăn ngừa ?iễm biển của tർ/FONT>

26. TCVN 6277:2003. Quy phạm hệ thống điều khiển tự động v࠴ừ xa

27. TCVN 6278:2003. Quy phạm trang bị an to஠tൠbiển

28. TCVN 6279:2003. Quy phạm hệ thống kiểm soᴠvࠤuy tr? trạng th᩠kỹ thuật mṠtർ/FONT>

29.TCVN 6280:2003. Quy phạm hệ thống lầu l᩼/FONT>

30. TCVN 6281:2003. Quy phạm kiểm tra vࠣhế tạo hệ thống chu?lặn

31. TCVN 6282:2003. Quy phạm kiểm tra vࠣhế tạo cᣠtൠlୠbằng chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh

CᣠTi굠chuẩn Việt Nam được ban hந k譠theo cᣦnbsp;Quyết định trꮠđ? c󠴲ong kho thư viện Trung t⭠Th?tin Ti굠chuẩn ?o lường Chất lượng; Số 8 - Ho஧ Quốc Việt - Cầu Giấy - Hࠎội; ?T: 04.7564268; Fax: 04.8361556; Email: tttt@tcvn.gov.vn

 

Số lần đọc: 9978  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

TIN PHÁP CHẾ
 •   Những phụ gia thực phẩm mới được phép sử dụng
 •   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •   Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
 •   Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 •   Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% - 20%
 •   Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 •   Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Thông báo quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
 •   Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 •  Xem tất cả các tin...

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn