Hôm nay: 25/04/2017 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3144444 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật >> TIN PHÁP CHẾ


Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam
(Ngày đăng: 22/12/2009)

Vào các ngày 30/9, 20/10 và 28/10/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định:  

1. QĐ 2176/QĐ-BKHCN về việc công bố 17 tiêu chuẩn quốc gia sau:  

1. TCVN 1481:2009 Ổ lăn. Ổ bi và ổ đũa. Kích thước cơ bản
2. TCVN 1484:2009 Ổ lăn. Yêu cầu kỹ thuật
3. TCVN 1505:2009 Ổ lăn. Đũa kim
4. TCVN 1506:2009 Ổ lăn. Ổ kim đỡ một dãy. Loạt kích thước 40
5. TCVN 3776:2009 Ổ bi và ổ đũa. Hệ thống ký hiệu quy ước
6. TCVN 8028-1:2009

ISO 14728-1:2004

Ổ lăn. Ổ lăn chuyển động tịnh tiến. Phần 1: Tải trọng động danh định và tuổi thọ danh định
7. TCVN 8028-2:2009

ISO 14728-2:2004

Ổ lăn. Ổ lăn chuyển động tịnh tiến. Phần 2: Tải trọng tĩnh danh định
8. TCVN 8029:2009

ISO 76:2006

Ổ lăn. Tải trọng tĩnh danh định
9. TCVN 8030:2009

ISO 3096:1996

Ổ lăn. Đũa kim. Kích thước và dung sai
10. TCVN 8031:2009

ISO 1206:2001

Ổ lăn. Ổ đũa kim loạt kích thước 48, 49 và 69. Kích thước bao và dung sai
11. TCVN 8032:2009

ISO 3245:2007

Ổ lăn. Ổ đũa kim gia công áp lực không có vòng trong. Kích thước bao và dung sai
12. TCVN 8033:2009

ISO 15:1998

Ổ lăn. Ổ lăn đỡ. Kích thước bao, bản vẽ chung
13. TCVN 8034:2009

ISO 104:2002

Ổ lăn. Ổ lăn chặn. Kích thước bao, bản vẽ chung
14. TCVN 8035:2009

ISO 492:2002

Ổ lăn. Ổ lăn đỡ. Dung sai
15. TCVN 8036:2009

ISO 199:2005

Ổ lăn. Ổ lăn chặn. Dung sai
16. TCVN 8037:2009

ISO 10317:1992

Ổ lăn. Ổ đũa côn hệ mét. Hệ thống ký hiệu
17. TCVN 8038:2009

ISO 246:2007

Ổ lăn. Ổ trụ có vòng chặn tách rời. Kích thước bao

 2. QĐ 2326/QĐ-BKHCN về việc công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia sau: 

1.TCVN 4787:2009

EN 196-7:2007

Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

 

 

   3. QĐ 2328/QĐ-BKHCN về việc công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia sau: 

1.  TCVN 1811:2009

ISO 14284:1996

Thép và gang. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học
2. TCVN 7934:2009

ISO 14654: 1999

Thép phủ epoxy dùng làm cốt bê tông
3. TCVN 7935:2009

ISO 14655:1999

Thép phủ epoxy bê tông dự ứng lực
4. TCVN 7936:2009

ISO 14656:1999

Bột epoxy và vật liệu bịt kín cho lớp phủ thép cốt bê tông
5. TCVN 7937-1:2009

ISO 15630-1:2002

 

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương pháp thử. Phần 1: Thanh, dây và sợi làm cốt
6. TCVN 7937-2:2009

ISO 15630-2:2002

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương pháp thử. Phần 2: Lưới hàn
7. TCVN 7937-3:2009

ISO 15630-3:2002

Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực. Phương pháp thử. Phần 3: Thép dự ứng lực
8. TCVN 7938:2009

ISO 10144:1991

Quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt bê tông

 

4. QĐ 2402/QĐ-BKHCN về việc công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia sau:

TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông- Mối nối bằng ống ren

5. QĐ 2403/QĐ-BKHCN về việc công bố 09 tiêu chuẩn quốc gia sau: 

1.  TCVN 4643:2009

ISO 4022:1987

Vật liệu kim loại thiêu kết thẩm thấu. Xác định độ thẩm thấu lưu chất
2.  TCVN 4648:2009

ISO 2739:2006

Ống lót kim loại thiêu kết. Xác định độ bền nén hướng kính
3.  TCVN 5051:2009

ISO 3326:1975

Hợp kim cứng. Xác định lực kháng từ
4.  TCVN 8185:2009

ISO 1099:2006

Vật liệu kim loại. Thử mỏi. Phương pháp đặt lực dọc trục điều khiển được
5.  TCVN 8186:2009

ISO 1143:1975

Kim loại. Thử mỏi uốn thanh quay
6. TCVN 8187:2009

ISO 2740:2009

Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng. Mẫu thử kéo
7. TCVN 8188:2009

ISO 3325:1996 With Amendment 1:2001

Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng. Xác định độ bền uốn ngang
8. TCVN 8189:2009

ISO 2738:1999

Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng. Vật liệu kim loại thiêu kết thẩm thấu. Xác định khối lượng riêng, hàm lượng dầu và độ xốp hở
9. TCVN 8190:2009

ISO 4003:1977

Vật liệu kim loại thiêu kết thẩm thấu. Xác định kích thước lỗ xốp bằng thử bọt

 6. QĐ 2404/QĐ-BKHCN về việc công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia sau: 

1. TCVN 7996-2-1:2009

IEC 60745-2-1:2008

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập
2. TCVN 7996-2-12:2009

IEC 60745-2-2:2008

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
3. TCVN 7996-2-14:2009

IEC 60745-2-5:2006

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào
4. TCVN 7996-2-2:2009

IEC 60745-2-12:2008

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập
5. TCVN 7996-2-5:2009

IEC 60745-2-14:2006

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

7. QĐ số 2175/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 07 tiêu chuẩn Việt Nam sau: 

1. TCVN 1481: 1985 Ổ lăn- Ổ bi và ổ đũa đỡ- Kích thước cơ bản
2. TCVN 1484: 1985 Ổ lăn- Yêu cầu kỹ thuật
3. TCVN 1505: 1985 Ổ lăn- Đũa kim
4. TCVN 1506: 1985 Ổ lăn- Ổ kim đỡ một dãy
5. TCVN 1507:1985 Ổ lăn- Ổ kim có vòng ngoài dập
6. TCVN 3776:1983 Ổ bi và ổ đũa. Hệ thống ký hiệu và quy ước
7. TCVN 4174:1985 Ổ lăn- Phương pháp tính khả năng tải tĩnh và tải trọng tĩnh tương đương

8. QĐ số 2399/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 07 tiêu chuẩn Việt Nam sau: 

1. TCVN 4169: 1985 Kim loại- Phương pháp thử mỏi nhiều chu trình và ít chu trình
2. TCVN 4642: 1988 Vật liệu thiêu kết- Phương pháp xác định hàm lượng dầu
3. TCVN 4643: 1988 Vật liệu thiêu kết- Phương pháp đo thấu khí và thẩm thấu chất lỏng
4. TCVN 4644: 1988 Vật liệu thiêu kết- Phương pháp xác định khối lượng riêng và độ xốp hở
5. TCVN 4647:1988 Vật liệu thiêu kết- Phương pháp thử kéo
6. TCVN 4648:1988 Vật liệu thiêu kết- Phương pháp thử độ bền nén hướng tâm
7. TCVN 5051:1990 Hợp kim cứng- Phương pháp xác định lực kháng từ.

 (STAMEQ)

Số lần đọc: 8862  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

TIN PHÁP CHẾ
 •   Những phụ gia thực phẩm mới được phép sử dụng
 •   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •   Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
 •   Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 •   Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% - 20%
 •   Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 •   Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Thông báo quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
 •   Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 •  Xem tất cả các tin...

  Gửi nhận xét cho bài viết này!

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn