Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật >> Tin mới nhận


Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
(Ngày đăng: 25/05/2011)

 Vào các ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau:

Quyết định 2928/QĐ –BKHCN

 

 1. TCVN 6627-2:2000 Máy điện quay – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn  hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)
 2. TCVN 6627-3:2000 Máy điện quay – Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy điện đồng bộ tuabin
 3. Máy điện quay – Phần 8: Ghi nhãn đầu ra và chiều quay của máy điện quay

 

Quyết định 2960/QĐ –BKHCN

1.      TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

2.      TCVN 7447-4-41: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

3.      TCVN 7447-4-43: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

4.      TCVN 7447-4-44: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

5.      TCVN 7447-5-51: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Qui tắc chung

6.      TCVN 7447-5-55: 2004  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

 

Quyết định 2738/QĐ –KHCN

1.      TCVN 6613-1:2000  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn  cách điện ở trạng thái thẳng đứng

2.      TCVN 7417-1:2004 Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp – Phần 1: Yêu cầu chung

 

Quyết định 3023/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 6989-1: 2003 Quy định kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio
 2. TCVN 6989-2:2001 Quy định kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm
 3. TCVN 7492-1:2005:  Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ
 4. TCVN 7492-2:2005 Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm – Tiêu chuẩn họ sản phẩm
 5. TCVN 7186:2002 Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự
 6. TCVN 7600:2006 Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính nhiễu tần số radio – Giới hạn và phương pháp đo

  

Quyết định 2922/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 5699-1:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung
 2. TCVN 5699- 2-3: 2006  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện
 3. TCVN 5699- 2-6: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự
 4. TCVN 5699- 2-7: 2006  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy  giặt
 5. TCVN 5699- 2-9: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu
 6. TCVN 5699- 2-30: 2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng
 7. TCVN 5699- 2-51: 2004  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng trong cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ
 8. TCVN 5699- 2-65: 2003  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối thiết bị làm sạch không khí
 9. TCVN 5699- 2-74: 2005  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện
 10. TCVN 5699- 2-98: 2003  Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 2929/QĐ –BKHCN

 1. TCVN 6627-2-1:2010 Máy điện quay – Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác định tổn hao và hiệu suất bằng thử nghiệm (không kể máy điện dùng cho phương tiện kéo)
 2. TCVN 6627-3:2010 Máy điện quay – Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy phát đồng bộ truyền động bằng tuabin hơi hoặc tuabin khí
 3. TCVN 6627-8:2010 Máy điện quay – Phần 8: Ghi nhãn đầu nối và chiều quay

 

Quyết định 2961/QĐ –BKHCN

TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

1.      TCVN 7447-4-41:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

2.      TCVN 7447-4-43:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

3.      TCVN 7447-4-44:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

4.      TCVN 7447-5-51:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Qui tắc chung

5.      TCVN 7447-5-52:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

6.      TCVN 7447-5-55:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

 

Quyết định 2739/QĐ –KHCN

1.      TCVN 6613-1-1:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Trang thiết bị thử nghiệm

2.      TCVN 6613-1-2:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW

3.      TCVN 6613-1-3:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống

4.      TCVN 6613-2-1:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 2-1: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ – Trang thiết bị thử nghiệm

5.      TCVN 6613-2-2:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 2-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp cỡ nhỏ – Quy trình ứng với ngọn lửa khuếch tán

6.      TCVN 6613-3-10:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-10: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Trang thiết bị thử nghiệm

7.      TCVN 6613-3-21:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-21: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp A F/R

8.      TCVN 6613-3-22:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-22: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp A

9.      TCVN 6613-3-23:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-23: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp B

10.  TCVN 6613-3-24:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp C

11.  TCVN 6613-3-25:2010  Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 3-25: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với cụm dây hoặc cụm cáp lắp đặt thẳng đứng – Cấp D

12.  TCVN 7417-1:2010 Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp – Phần 1: Yêu cầu chung

 

Quyết định 3024/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 6989-1-2:2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1-2: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Thiết bị phụ trợ - Nhiễu dẫn.
 2. TCVN 6989-1-4:2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 1-4: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Anten và vị trí thử nghiệm dùng để đo nhiễu bức xạ
 3. TCVN 6989-2-1: 2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2-1: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm – Đo nhiễu dẫn
 4. TCVN 6989-2-3: 2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số radio – Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm – Đo nhiễu bức xạ
 5.  TCVN 7186:2010 Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự
 6. TCVN 7379-3:2010  Đặc tính nhiễu tần số radio của đường dây tải điện trên không và thiết bị cao áp – Phần 3: Quy trình kỹ thuật để giảm thiểu phát ra tạp radio
 7. TCVN 7492-1:2010 Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ
 8. TCVN 7492-2:2010 Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm – Tiêu chuẩn họ sản phẩm
 9. Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính nhiễu tần số radio – Giới hạn và phương pháp đo

  Quyết định 2923/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 5699-1:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung
 2. TCVN 5699- 2-3:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện
 3. TCVN 5699- 2-6:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với lò liền bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự
 4. TCVN 5699- 2-7:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy  giặt
 5. TCVN 5699- 2-9:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự
 6. TCVN 5699- 2-30:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng
 7. TCVN 5699- 2-51:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng trong cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ
 8. TCVN 5699- 2-65:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối thiết bị làm sạch không khí
 9. TCVN 5699- 2-74:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện
 10. TCVN 5699- 2-98:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 3215  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

Tin mới nhận
 •   Tây Ninh- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2015 và phương hướng tháng 7/2015
 •   Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •   Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
 •   Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 •   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Bình Dương- Báo cáo hoạt động TCĐLCL tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng tới
 •   Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia
 •   Hưng Yên- Báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5 năm 2015
 •   Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 •   Tây Ninh- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2015 và phương hướng tháng 6/2015
 •  Xem tất cả các tin...

  Gửi nhận xét cho bài viết này!

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn