Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật >> TIN PHÁP CHẾ


Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
(Ngày đăng: 14/03/2012)

Ngày 29, 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia.

Các Quyết định công bố:

 

Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN

 

 TCVN 2690:2011       Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định tro

TCVN 2698:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN 3171:2011        Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực)

TCVN 3753:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN 6018:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon – Phương pháp Ramsbottom

TCVN 6701:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

TCVN 7330:2011        Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang

 

Quyết định số 4001/QĐ-BKHCN

 

TCVN 172:2011          Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

TCVN 173:2011          Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tro

TCVN 174:2011          Than đá và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc

TCVN 200:2011          Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực

TCVN 4917:2011        Than đá và cốc – Xác định tính nóng chảy của tro

 

Quyết định số 4002/QĐ-BKHCN

 

TCVN 9040-1:2011    Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 1: Thiết bị ghi âm

TCVN 9040-2:2011    Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 2: Máy sao

TCVN 9040-3:2011    Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 3: Máy in nhãn

TCVN 9040-9:2011    Máy văn phòng – Từ vựng – Phần 9: Máy chữ

 

Quyết định số 4003/QĐ-BKHCN

 

TCVN 8936:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải

TCVN 8937:2011        Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong công nghiệp và hàng hải

TCVN 8938:2011        Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ X (mỡ bôi trơn) – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8939-9:2011    Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 9: Họ X (mỡ bôi trơn)

TCVN 8939-99:2011  Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 99: Tổng quan

 

Quyết định số 4004/QĐ-BKHCN

 

TCVN 8753:2011 Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác

 

Quyết định số 4008/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9081:2011        Kết cấu gỗ - Thử liên kết bằng chốt cơ học – Yêu cầu đối với khối lượng riên của gỗ

TCVN 9082-1:2011    Kết cấu gỗ - Chốt liên kết – Phần 1: Xác định mômen chảy

TCVN 9082-2:2011    Kết cấu gỗ - Chốt liên kết – Phần 2: Xác định độ bền bám giữ

TCVN 9083:2011        Cột gỗ - Yêu cầu cơ bản và phương pháp thử

TCVN 9084-1:2011    Kết cấu gỗ - Độ bền uốn của dầm chữ I – Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng

 

Quyết định số 4024/QĐ–BKHCN

 

TCVN 7366:2011        Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

TCVN 8890:2011        Thuật ngữ và định nghĩa sử dụng cho mẫu chuẩn

TCVN 8891:2011        Hiệu chuẩn trong hóa phân tích và sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TCVN 8892:2011        Mẫu chuẩn – Hướng dẫn và từ khóa sử dụng cho phân loại mẫu chuẩn

 

Quyết định số 4038/QĐ–BKHCN

 

TCVN 8656-2:2011    Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) – Thuật ngữ hài hòa – Phần 2: Phương tiện đọc quang học (ORM)

TCVN 9085:2011        Mã số mã vạch vật phẩm – Mã số mã vạch GS1 cho phiếu trong phân phối giới hạn về địa lý – Quy định kỹ thuật

TCVN 9086:2011        Mã số mã vạch GS1 – Thuật ngữ và định nghĩa

 

Quyết định số 4040/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9011:2011        Sơn epoxy oxit sắt thể mica

TCVN 9012:2011        Sơn giàu kẽm

TCVN 9013:2011        Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TCVN 9014:2011        Sơn epoxy

 

Quyết định số 4042/QĐ–BKHCN

 

TCVN 7319-1:2011    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 1 : Nguyên tắc chung về bố trí bàn phím

 TCVN 7319-2:2011   Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 2 : Khối chữ - Số

TCVN 7319-3:2011    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 3 : Bố trí bổ sung vùng chữ - số của khối chữ - số

 TCVN 7319-4:2011   Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 4 : Khối số

TCVN 7319-5:2011    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 5 : Khối soạn thảo và khối chức năng

TCVN 7319-7:2011    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 7 : Ký hiệu dùng để hiển thị chức năng

TCVN 7319-8:2011    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 8 : Phân bổ chữ cái cho các phím của phần phím số

 

Quyết định số 4045/QĐ–BKHCN

 

TCVN ISO/PAS 17005:2011  Đánh giá sự phù hợp – Sử dụng hệ thống quản lý – Nguyên tắc và yêu cầu

TCVN ISO/IEC 17007:2011   Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp

TCVN ISO/IEC 17021:2011   Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý

TCVN ISO/IEC 17030:2011   Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba

 

 

Quyết định số 4047/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9087:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thiết bị in – Phương pháp đo công suất – Máy in loại 1 và máy in loại 2

TCVN 9088-1:2011     Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 1: Máy in loại 1 và loại 2

TCVN 9088-2:2011     Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 2: Máy in loại 3 và loại 4

TCVN 9089:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu được quy định cho máy quét ảnh

TCVN 9090:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất máy sao chép

TCVN 9091:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiếu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy Fax

TCVN 9092:2011        Công nghệ thông tin – Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực cho máy in điện tử đơn sắc và thiết bị đa năng chứa thành phần in

TCVN 9093:2011        Công nghệ thông tin – Chất lượng và hiệu năng của thiết bị văn phòng có chứa các thành phần sử dụng lại

TCVN 9094:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất in kỹ thuật số

TCVN 9095:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất sao chép kỹ thuật số

TCVN 9096:2011        Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Phương pháp đo năng suất sao chép kỹ thuật số với bản gốc một mặt.

 

Quyết định số 4052/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9097:2011        Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp xác định tính năng làm sạch nước của vật liệu bán dẫn xúc tác quang bằng phép đo khả năng tạo thành oxy hoạt tính

TCVN 9098:2011        Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định hoạt tính xúc tác quang bề mặt trong môi trường nước bằng phân hủy xanh metylen

TCVN 9099:2011        Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Hệ thống phân loại

TCVN 9100:2011        Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định hàm lượng hạt thô trong bột gốm bằng phương pháp sàng ướt

TCVN 9101:2011        Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Vật liệu silic nitrua dùng cho viên bi ổ lăn

 

Quyết định số 4053/QĐ–BKHCN

 

TCVN ISO 10003:2011          Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

TCVN ISO/TS 10004:2011     Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn theo dõi và đo lường

TCVN ISO 10019:2011          Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

TCVN ISO/TS 16949:2011     Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất ô tô và phụ tùng liên quan

TCVN ISO 31000:2011          Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn

 

Quyết định số 4058/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9004:2011        Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

TCVN ISO/IEC 17043:2011   Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

 

Quyết định số 4059/QĐ–BKHCN

 

TCVN 8778-1:2011    Đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín bằng phương pháp cân – Quy trình kiểm tra lắp đặt – Phần 1: Hệ thông cân tĩnh

TCVN 8779-1:2011    Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8779-2:2011    Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 2: Yêu cầu lắp đặt

TCVN 8779-3:2011    Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

TCVN 8780:2011        Đo dòng lưu chất – Phương pháp quy định tính năng của lưu lượng kế

 

 

Quyết định số 4074/QĐ–BKHCN

 

TCVN 7113-3:2011    Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi liên quan đến gánh nặng tâm thần – Nguyên lý và yêu cầu liên quan đến các phương pháp đo và đánh giá gánh nặng tâm thần

TCVN 8953:2011        Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

TCVN 8954:2011        Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Mức áp suất âm của tín hiệu thính giác đối với sản phẩm tiêu dùng

TCVN 8955:2011        Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Quy định kỹ thuật về tương phản đọ chói liên quan đến độ tuổi đối với ánh sáng màu

TCVN 8956:2011        Ecgônômi – Thiết kế tiếp cận sử dụng – Chấm và vạch xúc giác trên sản phẩm tiêu dùng

 

 

Các Quyết định hủy bỏ:

 

 

Quyết định số 3998/QĐ–BKHCN:

 

TCVN 2690:2007        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định tro

TCVN 2698:2007        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

TCVN 3171:2007        Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực)

TCVN 3753:2007        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN 6018:2007        Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon – Phương pháp Ramsbottom

TCVN 6701:2007        Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X

TCVN 7330:2007        Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp thụ chỉ thị huỳnh quang

 

Quyết định số 4000/QĐ–BKHCN

 

TCVN 172:2007          Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần

TCVN 173:2007          Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tro

TCVN 174:2007          Than đá và cốc – Xác định hàm lượng chất bốc

TCVN 200:2007          Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực

TCVN 4917:2007        Nhiên liệu khoáng rắn – Xác định tính nóng chảy của tro – Phương pháp ống nhiệt độ cao

 

Quyết định số 4023/QĐ–BKHCN

 

TCVN 7366:2003        Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

 

Quyết định số 4041/QĐ – BKHCN

 

TCVN 7319-1:2003    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 1: Nguyên tắc chung về bố trí bàn phím

TCVN 7319-2:203      Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 2: Khối chữ - Số

TCVN 7319-3:2004    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 3: Bố trí bổ sung vùng chữ - số của khối chữ - số

TCVN 7319-4:2004    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 4: Khối số

TCVN 7319-5:2004    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và văn phòng – Phần 5: Khối biên tập

TCVN 7319-6:2004    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 6: Khối chức năng

TCVN 7319-7:2004    Công nghệ thông tin – Bố trí bàn phím cho văn bản và hệ thống văn phòng – Phần 7: Ký hiệu dùng để thể hiện chức năng

 

 

Quyết định số 4044/QĐ–BKHCN

 

TCVN 6708:2000        Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn dùng cho đánh giá sự phù hơp

TCVN ISO/IEC 17021:2008   Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý

 

 

Quyết định số 4054/QĐ–BKHCN

 

TCVN ISO/TS 16949:2004     Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2000 tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan

 

 

Quyết định số 4057/QĐ–BKHCN

 

TCVN 9004:2000        Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Hướng dẫn cải tiến

TCVN 7777-1:2008    Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thử nghiệm – Phần 1: Xây dựng và triển khai các chương trình thử nghiệm thành thạo

TCVN 7777-2:2008    Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thử nghiệm – Phần 2: Lựa chọn và sử dụng các chương trình thử nghiệm thành thạo của tổ chức công nhận phòng thí nghiệm.

 

Số lần đọc: 4344  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

TIN PHÁP CHẾ
 •   Những phụ gia thực phẩm mới được phép sử dụng
 •   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •   Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
 •   Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 •   Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% - 20%
 •   Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 •   Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 •   Thông báo quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia
 •   Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 •  Xem tất cả các tin...

  Gửi nhận xét cho bài viết này!

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn