Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

Home >> Tin tức cập nhật


Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
(Ngày đăng: 25/11/2013)

Trong các tháng 4, 5, 6, 7, 8,10/ 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Các Quyết định về hủy bỏ tiêu chuẩn:

1. Quyết định số 837/QĐ-BKHCN:

TCVN 6263:2007 Sữa và sản phẩm sữa. Hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật

2. Quyết định số 1467/QĐ-BKHCN:

TCVN 4891:1989 Gia vị. Xác định hàm lượng chất ngoại lai

TCVN 7039:2002 Gia vị và gia vị thảo mộc. Xác định hàm lượng dầu bay hơi

3. Quyết định số 2040/QĐ-BKHCN:

TCVN 6687:2007 Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ sơ sinh. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN 7979:2009 Sữa bột và cream bột

TCVN 8079:2009 Sữa bột. Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ (Phương pháp chuẩn)

TCVN 8081:2009 Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TCVN 8082:2009 Sữa, ream và sữa cô đặc. Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TCVN 8175:2009 Phomat và sản phẩm phomat chế biến. Xác định hàm lượng phospho tổng số. Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

4. Quyết định số 2335/QĐ-BKHCN:

TCVN 4807:2001 Cà phê nhân. Phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay

TCVN 4809:1989 Xiên lấy mẫu cà phê nhân

TCVN 6602:2000 Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

TCVN 6603:2000 Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp

TCVN 6538:2007 Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

5. Quyết định số 2337/QĐ-BKHCN:

TCVN 6057:2009 Bia. Quy định kỹ thuật

TCVN 7042:2009 Bia hơi. Quy định kỹ thuật

TCVN 7043:2009 Rượu trắng. Quy định kỹ thuật

TCVN 7044:2009 Rượu mùi. Quy định kỹ thuật

TCVN 7045:2009 Rượu vang. Quy định kỹ thuật

6. Quyết định số 2385/QĐ-BKHCN:

TCVN 4845:2007 Cà chua tươi

7. Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN:

TCVN 7087:2008 Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn  

8. Quyết định số 3094/QĐ-BKHCN:

TCVN ISO 14021:2003 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

9. Quyết định số 3334/QĐ-BKHCN:

TCVN 7026:2002 Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo

TCVN 7027:2002 Chữa cháy. Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo

10. Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN:

TCVN 1454:2007 Chè đen. Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

Các Quyết định về công bố tiêu chuẩn:

1. Quyết định số 1470/QĐ-BKHCN:

TCVN 4891:2013 Gia vị. Xác định hàm lượng tạp chất và tạp chất ngoại lai

TCVN 7039:2013 Gia vị và thảo mộc. Xác định hàm lượng dầu dễ bay hơi (phương pháp chưng cất bằng hơi nước)

TCVN 9678:2013 Tỏi khô. Xác định các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ dễ bay hơi

TCVN 9679:2013 Nghệ. Xác định độ màu. Phương pháp đo quang phổ

TCVN 9680:2013 Ớt paprika dạng bột. Xác định hàm lượng chất màu tự nhiên tổng số

TCVN 9681:2013 Ớt paprika (Capsicum annuum Linnaeus) dạng bột- Kiểm tra bằng kính hiển vi

TCVN 9682-1:2013 Ớt chilli và nhựa dầu ớt chilli. Xác định hàm lượng capsaicinoid tổng số. Phần 1: Phương pháp đo phổ

TCVN 9682-2:2013 Ớt chilli và nhựa dầu ớt chilli. Xác định hàm lượng capsaicinoid tổng số. Phần 2: Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN 9683:2013 Hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng nguyên hạt hoặc dạng bột. Xác định hàm lượng piperin. Phương pháp đo quang phổ

TCVN 9684:2013 TCVN 9683:2013 Hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng nguyên hạt hoặc dạng bột. Xác định hàm lượng piperin. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao.

2. Quyết định số 2336/QĐ-BKHCN:

TCVN 4807:2013 Cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu. Phân tích cỡ hạt. Phương pháp sàng máy và sàng tay

TCVN 4809:2013 Lấy mẫu cà phê. Xiên để lấy mẫu cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu và cà phê thóc

TCVN 6602:2013 Cà phê nhân. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

TCVN 6538:2013 Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu để phân tích cảm quan

TCVN 9721:2013 Cà phê rang xay. Xác định độ ẩm. Phương pháp Karf Fischer (Phương pháp chuẩn)

TCVN 9722:2013 Cà phê hoà tan. Xác định độ ẩm. Phương pháp Karf Fischer (Phương pháp chuẩn)

TCVN 9723:2013 Cà phê và sản phẩm cà phê. Xác định hàm lượng cafein bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)- Phương pháp chuẩn

TCVN 9724:2013 Thực phẩm. Xác định Ochratoxin A trong cà phê rang và lúa mạch.  Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột miễn nhiễm

3. Quyết định số 2338/QĐ-BKHCN:

TCVN 6057:2013 Bia hộp

TCVN 7042: 2013 Bia hơi

TCVN 7043: 2013 Rượu trắng

TCVN 7044: 2013 Rượu mùi

TCVN 7045: 2013 Rượu vang

TCVN 9779:2013 Rượu chưng cất. Phương pháp phát hiện xyanua

4. Quyết định số 2396/QĐ-BKHCN:

TCVN 7087:2013 Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN 9773:2013 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm axit thấp được chế biến và bao gói vô trùng

TCVN 9774:2013 Quy phạm thực hành về ngăn ngừa và giảm nhiễm thiếc vô cơ trong thực phẩm đóng hộp

TCVN 9775:2013 Quy phạm thực hành hạn chế và giảm thiểu tính kháng kháng sinh

TCVN 9776:2013 Quy phạm thực hành giảm acrylamide trong thực phẩm

TCVN 9777:2013 Quy phạm thực hành giảm nhiễm hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong thực phẩm do quá trình sấy trực tiếp và quá trình xông khói

TCVN 9778:2013 Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát Listeria monocytogenes trong thực phẩm

5. Quyết định số 3095/QĐ-BKHCN:

TCVN ISO 14006:2013 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn để hợp nhất thiết kế sinh thái

TCVN ISO/TR 14062:2013 Quản lý môi trường. Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm

TCVN ISO 14021:2013 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

6. Quyết định số 3335/QĐ-BKHCN:

TCVN 6305-6:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

TCVN 6305-8:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

TCVN 6305-9:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

TCVN 6305-10:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà

TCVN 6305-12:2013 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

TCVN 7026:2013 Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo

TCVN 7027:2013 Chữa cháy. Bình chữa cháy có bánh xe. Tính năng và cấu tạo

TCVN 7568-2:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy

TCVN 7568-4:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

TCVN 7568-5:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy

TCVN 7568-6:2013 Hệ thống báo cháy. Phần 6 : Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 2390  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

 ® Yêu cầu ghi rõ nguồn TCVN-net khi sử dụng thông tin từ bài viết này

Tin tức cập nhật
 •   Bộ trưởng KH&CN với câu hỏi nâng cao năng suất lao động
 •   Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
 •   Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020
 •   Quyết định ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 •   Giải bóng đá Chào mừng thành công ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ II và Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXII
 •   Công đoàn Tổng cục thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Xuân Khê
 •   Lễ trao Giải thưởng KHCN Đo lường Việt Nam năm 2015
 •   Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI
 •   JICA BÀN GIAO THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM TỦ LẠNH
 •   Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 •  Xem tất cả các tin...

  Gửi nhận xét cho bài viết này!

  Tìm kiếm

  Thành viên

  Thành viên

  Tên đ.ký:
  M.khẩu:
  Ghi nhớ tôi
  [Hướng dẫn]

   DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

   


  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

  Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

  Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

   

   


   

  BẠN CẦN BIẾT

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

  Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

  Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

  Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

  Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

  Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

  Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

  Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

  Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

   

  Bài viết

  Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

  Công nghệ mã số mã vạch

  Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

  Liên kết

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

  Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

  © 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn