Hôm nay: 03/12/2016 WELCOME TO TCVN-net - Chào mừng quý khách truy cập website TCVN-net

Số truy cập: 3139672 - Thời gian chuẩn:

English Giới thiệu  | Văn bản QPPL |  Email | HỎI ĐÁP | Góp ý | Liên hệ |

TRANG CHỦ

  Xuất bản phẩm

 Tạp chí TCĐLCL
 Thông tin phục vụ DN
 Bản tin Năng suất

  Họat động quản lý

 Tiêu chuẩn hoá
 Công nhận
 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 Hoạt động công bố
 Thử nghiệm
 Quản lý chất lượng
 Năng suất chất lượng
 Hợp tác và Hội nhập
 Ðào tạo và huấn luyện
 Chứng nhận
 Chuyển giao công nghệ
 Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
 Thanh tra Tổng cục
 Quản lý Đo lường
 TBT Việt nam
 Mã số mã vạch

  Liên kết website

 Tổ chức nước ngoài và quốc tế
 Các Website của Việt Nam

  Thủ tục hành chính

 Thủ tục hành chính lĩnh vực TCĐLCL

  Sơ đồ website

Tra cứu văn bản QPPL lĩnh vực TCĐLCL

Tra cứu và đặt mua tiêu chuẩn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH,...

 

Danh bạ doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ
BÁO ĐIỆN TỬ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

 TIN PHÁP CHẾ::

Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

- Ngày đăng: 24/10/2005. Lần đọc: 8758 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá

- Ngày đăng: 07/09/2005. Lần đọc: 3218 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet

- Ngày đăng: 29/08/2005. Lần đọc: 6074 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

- Ngày đăng: 10/08/2005. Lần đọc: 3041 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố

- Ngày đăng: 14/06/2005. Lần đọc: 5769 . Cập nhật bởi: TTTT

Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

- Ngày đăng: 31/05/2005. Lần đọc: 6387 . Cập nhật bởi: TTTT

Thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới CQ Thông báo và Điểm hỏi đáp của VN về hàng rào kỹ thuật trong TM

- Ngày đăng: 31/05/2005. Lần đọc: 5964 . Cập nhật bởi: TTTT

Chương trình " Quản lý đo lường và Chất lượng xăng dầu, khí giai đoạn 2005-2007"

- Ngày đăng: 27/05/2005. Lần đọc: 4790 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa

- Ngày đăng: 18/05/2005. Lần đọc: 6025 . Cập nhật bởi: TTTT

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

- Ngày đăng: 22/04/2005. Lần đọc: 5372 . Cập nhật bởi: TTTT

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng cho cây rau

- Ngày đăng: 20/04/2005. Lần đọc: 7440 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào

- Ngày đăng: 20/04/2005. Lần đọc: 6113 . Cập nhật bởi: TTTT

Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam mới ban hành

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa mới ban hành 25 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Các văn bản này hiện đã có trong kho thư viện của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). Số hiệu, tiêu đề và số trang của 25 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau: - Ngày đăng: 13/04/2005. Lần đọc: 11168 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch

- Ngày đăng: 22/03/2005. Lần đọc: 6973 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 06/2005/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp ngành

- Ngày đăng: 18/03/2005. Lần đọc: 4532 . Cập nhật bởi: TTTT

Huỷ bỏ hiệu lực bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ngành

- Ngày đăng: 18/03/2005. Lần đọc: 8048 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

- Ngày đăng: 18/03/2005. Lần đọc: 7656 . Cập nhật bởi: TTTT

Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát

- Ngày đăng: 15/02/2005. Lần đọc: 6534 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 25/01/2005. Lần đọc: 18707 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định "Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ"

- Ngày đăng: 24/01/2005. Lần đọc: 5526 . Cập nhật bởi: TTTT

Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

- Ngày đăng: 21/01/2005. Lần đọc: 5196 . Cập nhật bởi: TTTT

Chương trình trọng điểm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giai đoạn 2005-2007

- Ngày đăng: 07/01/2005. Lần đọc: 4947 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 24/11/2004. Lần đọc: 7041 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

- Ngày đăng: 11/11/2004. Lần đọc: 5594 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá

- Ngày đăng: 29/10/2004. Lần đọc: 4200 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam

- Ngày đăng: 15/09/2004. Lần đọc: 5643 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

- Ngày đăng: 13/09/2004. Lần đọc: 6083 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định huỷ bỏ và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 27/08/2004. Lần đọc: 9962 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Ngày đăng: 09/08/2004. Lần đọc: 5256 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TC-ĐL-CL

- Ngày đăng: 09/08/2004. Lần đọc: 4687 . Cập nhật bởi: TTTT

Tăng cường quản lý chất lượng hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ

- Ngày đăng: 26/07/2004. Lần đọc: 4209 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E

- Ngày đăng: 23/06/2004. Lần đọc: 7744 . Cập nhật bởi: TTTT

Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

- Ngày đăng: 09/06/2004. Lần đọc: 3896 . Cập nhật bởi: TTTT

US FDA cho phép nêu Công bố Đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh đầu tiên trên nhãn thực phẩm

- Ngày đăng: 25/05/2004. Lần đọc: 7288 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành nghị định xử phạt hành chính trong bảo vệ môi trường

- Ngày đăng: 24/05/2004. Lần đọc: 4099 . Cập nhật bởi: TTTT

Vi phạm bảo vệ môi trường bị phạt đến 70 triệu đồng

- Ngày đăng: 20/05/2004. Lần đọc: 6695 . Cập nhật bởi: TTTT

Tài liệu hướng dẫn đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2000

- Ngày đăng: 06/05/2004. Lần đọc: 5177 . Cập nhật bởi: TTTT

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

- Ngày đăng: 14/04/2004. Lần đọc: 5579 . Cập nhật bởi: TTTT

Tiêu chuẩn ISO/PAS 17712:2003 Công-ten-nơ vận chuyển - Dấu niêm phong cơ khí

- Ngày đăng: 13/04/2004. Lần đọc: 5227 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Ngày đăng: 12/04/2004. Lần đọc: 6888 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định mới của Châu Âu về việc ghi nhãn thực phẩm

- Ngày đăng: 02/04/2004. Lần đọc: 5182 . Cập nhật bởi: TTTT

EU sẽ chuyển 17 pháp lệnh về an toàn thực phẩm thành 5 quy định

- Ngày đăng: 02/04/2004. Lần đọc: 3747 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

- Ngày đăng: 31/03/2004. Lần đọc: 4439 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

- Ngày đăng: 24/03/2004. Lần đọc: 6522 . Cập nhật bởi: TTTT

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành QĐ số 03/2004/QĐ-BTS Ban hành Tiêu chuẩn cấp ngành

- Ngày đăng: 19/03/2004. Lần đọc: 4672 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành 19 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam của Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL

- Ngày đăng: 27/02/2004. Lần đọc: 8871 . Cập nhật bởi: TTTT

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010

- Ngày đăng: 24/02/2004. Lần đọc: 3316 . Cập nhật bởi: TTTT

Bộ Khoa học vࠃ?nghệ ban hந Ti굠chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 23/02/2004. Lần đọc: 9979 . Cập nhật bởi: TTTT

Nghị định của Chính phủ: "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP"

- Ngày đăng: 30/01/2004. Lần đọc: 3692 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về việc ban hành"Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh,...

- Ngày đăng: 08/01/2004. Lần đọc: 5069 . Cập nhật bởi: TTTT

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 23 Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 05/01/2004. Lần đọc: 7303 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 16/12/2003. Lần đọc: 9845 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 16/12/2003. Lần đọc: 19832 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành 3 tiêu chuẩn về cách nhiệt của Bộ Xây dựng

- Ngày đăng: 05/11/2003. Lần đọc: 5268 . Cập nhật bởi: TTTT

Hàng hoá dán tem NK không được miễn kiểm tra thực tế hải quan

- Ngày đăng: 01/10/2003. Lần đọc: 3706 . Cập nhật bởi: TTTT

Hiệp định chống khói bụi của ASEAN có hiệu lực vào 25/11

- Ngày đăng: 29/09/2003. Lần đọc: 5210 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành và huỷ bỏ một số tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 22/09/2003. Lần đọc: 6420 . Cập nhật bởi: TTTT

Nghị định của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

- Ngày đăng: 22/09/2003. Lần đọc: 4303 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư liên tịch về việc kiểm tra, giám sát hàng hoá XK, NK thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm địch thực vật, kiểm dịch Thuỷ sản

- Ngày đăng: 17/09/2003. Lần đọc: 3461 . Cập nhật bởi: TTTT

Sẽ dán tem sản phẩm tiết kiệm năng lượng

- Ngày đăng: 08/09/2003. Lần đọc: 5838 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông báo Liên tịch về việc tổ chức chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003 (Techmart Vietnam 2003)

- Ngày đăng: 03/09/2003. Lần đọc: 3153 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành và huỷ bỏ một số tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 25/08/2003. Lần đọc: 9826 . Cập nhật bởi: TTTT

Công bố Pháp lệnh Vệ sinh thực phẩm

- Ngày đăng: 19/08/2003. Lần đọc: 4391 . Cập nhật bởi: TTTT

Tạm đình chỉ lưu hành 5 sản phẩm dinh dưỡng của Vision

- Ngày đăng: 19/08/2003. Lần đọc: 5283 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định mới về phân loại sản xuất, lắp ráp ô tô

- Ngày đăng: 11/08/2003. Lần đọc: 4093 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Về việc huỷ bỏ và ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 07/08/2003. Lần đọc: 6219 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành 18 tiêu chuẩn Việt Nam

- Ngày đăng: 04/08/2003. Lần đọc: 9849 . Cập nhật bởi: TTTT

Hướng dẫn thực hiện quy định về mã số nộp thuế

- Ngày đăng: 30/07/2003. Lần đọc: 6055 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương

- Ngày đăng: 29/07/2003. Lần đọc: 4385 . Cập nhật bởi: TTTT

Thành lập ban soạn thảo dự án pháp lệnh tiêu chuẩn hoá

- Ngày đăng: 29/07/2003. Lần đọc: 4439 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tin về triển khai thực hiện nghị định 54/CP của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ngày đăng: 09/07/2003. Lần đọc: 3792 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định thành lập Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam

- Ngày đăng: 01/07/2003. Lần đọc: 4560 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành tiêu chuẩn ngành Thuỷ sản

- Ngày đăng: 27/06/2003. Lần đọc: 5269 . Cập nhật bởi: TTTT

Việt Nam tham gia Công ước Mét

- Ngày đăng: 18/06/2003. Lần đọc: 4586 . Cập nhật bởi: TTTT

Mô tô, xe máy nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

- Ngày đăng: 13/06/2003. Lần đọc: 4376 . Cập nhật bởi: TTTT

QĐ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành DM xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn VN

- Ngày đăng: 06/06/2003. Lần đọc: 4840 . Cập nhật bởi: TTTT

Hội thảo Đo lường Việt Nam hội nhập quốc tế và khu vực

- Ngày đăng: 04/06/2003. Lần đọc: 3151 . Cập nhật bởi: TTTT

Tiêu chuẩn ngành về "Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các loại phân bón đối với ns cây trồng, phẩm chất nông sản"

- Ngày đăng: 30/05/2003. Lần đọc: 5632 . Cập nhật bởi: TTTT

Kiểm tra mẫu đối với mô tô, xe máy nhập khẩu

- Ngày đăng: 26/05/2003. Lần đọc: 3626 . Cập nhật bởi: TTTT

Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Ngày đăng: 21/05/2003. Lần đọc: 4873 . Cập nhật bởi: TTTT

Công bố 136 tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 3967 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 5335 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định tạm thời về thẩm định và phê duyệt Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuỷ sản

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4317 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4688 . Cập nhật bởi: TTTT

Tiêu chuẩn ngành về điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thuỷ văn

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 6341 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4345 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4542 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4342 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về việc ban hành Danh mục giống cây trồng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4479 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về việc ban hành Danh mục giống cây trồng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

- Ngày đăng: 14/05/2003. Lần đọc: 4329 . Cập nhật bởi: TTTT

Nghị định chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Ngày đăng: 01/04/2003. Lần đọc: 4733 . Cập nhật bởi: TTTT

Giới thiệu Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định 81/CP

- Ngày đăng: 28/03/2003. Lần đọc: 5074 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm V

- Ngày đăng: 17/03/2003. Lần đọc: 3850 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa

- Ngày đăng: 13/03/2003. Lần đọc: 4161 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới

- Ngày đăng: 13/03/2003. Lần đọc: 5010 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định về kiểm tra các mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài

- Ngày đăng: 13/03/2003. Lần đọc: 5107 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ Thủy sản về việc công bố danh mục Văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

- Ngày đăng: 11/03/2003. Lần đọc: 4679 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông báo danh mục các văn bản pháp luật lao động

- Ngày đăng: 05/03/2003. Lần đọc: 12510 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 18/2002/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án phát triển và quản lý hoạt động mã số mã vạch

- Ngày đăng: 28/02/2003. Lần đọc: 3988 . Cập nhật bởi: TTTT

Chỉ thị số 03/2003 của Bộ trưởng Bộ KH& CN về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH& CN

- Ngày đăng: 28/02/2003. Lần đọc: 4062 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành danh mục hàng hoá XNK

- Ngày đăng: 19/02/2003. Lần đọc: 5033 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy

- Ngày đăng: 19/02/2003. Lần đọc: 3752 . Cập nhật bởi: TTTT

Xử lý nghiêm một cơ sở sản xuất vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

- Ngày đăng: 14/02/2003. Lần đọc: 3869 . Cập nhật bởi: TTTT

Dấu CCC - Chìa khoá mở cửa vào thị trường Trung Quốc

- Ngày đăng: 14/02/2003. Lần đọc: 5777 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ngày đăng: 11/02/2003. Lần đọc: 4017 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định số 28/QĐ-TTg v/v phê chuẩn đề án quốc gia về kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất trong thực phẩm

- Ngày đăng: 11/02/2003. Lần đọc: 4316 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 Nghị định 20/1999/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa

- Ngày đăng: 30/12/2002. Lần đọc: 3586 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định tăng thuế nhập khẩu linh kiện ô tô vẫn có hiệu lực

- Ngày đăng: 24/12/2002. Lần đọc: 4963 . Cập nhật bởi: TTTT

Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích trong công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

- Ngày đăng: 23/12/2002. Lần đọc: 4438 . Cập nhật bởi: TTTT

Quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn

- Ngày đăng: 16/12/2002. Lần đọc: 8115 . Cập nhật bởi: TTTT

Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

- Ngày đăng: 19/11/2002. Lần đọc: 5675 . Cập nhật bởi: TTTT

Ninh Bình: Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng năm 2002

- Ngày đăng: 19/11/2002. Lần đọc: 3602 . Cập nhật bởi: TTTT

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội

- Ngày đăng: 19/11/2002. Lần đọc: 4029 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định loại bỏ Dầu thô thực vật ra khỏi Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

- Ngày đăng: 30/10/2002. Lần đọc: 5296 . Cập nhật bởi: TTTT

Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho Tổng cục TC-ĐL-CL

- Ngày đăng: 29/10/2002. Lần đọc: 3247 . Cập nhật bởi: TTTT

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 3 phòng thí nghiệm trọng điểm

- Ngày đăng: 25/10/2002. Lần đọc: 5159 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định ghi nhãn hàng hoá bất lực

- Ngày đăng: 17/10/2002. Lần đọc: 4944 . Cập nhật bởi: TTTT

TP HCM nhiều sai phạm đóng gói bao bì thực phẩm

- Ngày đăng: 17/10/2002. Lần đọc: 5888 . Cập nhật bởi: TTTT

Ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống

- Ngày đăng: 17/10/2002. Lần đọc: 7134 . Cập nhật bởi: TTTT

Tình hình ứng dụng công nghệ mã số mã vạch ở Việt Nam

- Ngày đăng: 17/10/2002. Lần đọc: 7679 . Cập nhật bởi: TTTT

Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số, mã vạch

- Ngày đăng: 16/10/2002. Lần đọc: 3457 . Cập nhật bởi: TTTT

Chính sách mới, Quyết định mới.

- Ngày đăng: 14/10/2002. Lần đọc: 4339 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Ngày đăng: 09/10/2002. Lần đọc: 5102 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Ngày đăng: 09/10/2002. Lần đọc: 4532 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định kiểm tra chất lượng kỹ thuật xe máy

- Ngày đăng: 30/09/2002. Lần đọc: 3739 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định kiểm tra chất lượng kỹ thuật xe máy

- Ngày đăng: 20/09/2002. Lần đọc: 5003 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết ðịnh của Bộ trýởng Bộ KHCN&MT về việc ban hành "Danh mục phýõng tiện ðo phải kiểm ðịnh và việc ðãng ký kiểm ðịnh"

- Ngày đăng: 09/09/2002. Lần đọc: 3305 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 5560 . Cập nhật bởi: TTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục TCVN, TCN bắt buộc áp dụng

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 7459 . Cập nhật bởi: TTTT

Phổ biến pháp luật về bảo hộ nh?n hiệu hàng hóa

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 4052 . Cập nhật bởi: TTTT

Quy định về phương pháp lấy mẫu để kiểm tra hàng đóng gói sẵn

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 8497 . Cập nhật bởi: TTTT

Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 4217 . Cập nhật bởi: TTTT

Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng

- Ngày đăng: 04/09/2002. Lần đọc: 31944 . Cập nhật bởi: TTTT

Những phụ gia thực phẩm mới được phép sử dụng

Ngày 11/5/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. - Ngày đăng: 12/06/2015. Lần đọc: 532 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Kể từ ngày 10/10/2015, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực nuôi cá lồng, bè nước ngọt trên phạm vi cả nước sẽ phải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (ký hiệu: QCVN 02 - 22: 2015/BNNPTNT), được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Ngày đăng: 25/05/2015. Lần đọc: 550 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 473/QĐ-TĐC về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. - Ngày đăng: 20/05/2015. Lần đọc: 604 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 31/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3781/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây... - Ngày đăng: 20/05/2015. Lần đọc: 885 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-TĐC về việc ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau đây... - Ngày đăng: 06/05/2015. Lần đọc: 715 . Cập nhật bởi: admin

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% - 20%

Nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu, tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, Chính phủ đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân này phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chính. - Ngày đăng: 04/05/2015. Lần đọc: 612 . Cập nhật bởi: admin

Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Tổng Cục hải quan đưa thép không gỉ cán nguội vào danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Ngày đăng: 27/04/2015. Lần đọc: 639 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản, có hiệu lực thi hành từ 10/10/2015. - Ngày đăng: 27/04/2015. Lần đọc: 605 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia dưới đây. - Ngày đăng: 24/04/2015. Lần đọc: 808 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 930 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 540 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 437 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 537 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 350 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 320 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 311 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BKHCN Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 383 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN về quy định việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 318 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 361 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thực hiện Công văn số 294/BKHCN-TĐC ngày 30/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 như sau... - Ngày đăng: 17/03/2015. Lần đọc: 419 . Cập nhật bởi: admin

Góp ý dự thảo quy trình thực hiện kiểm định đối chứng

Ngày 5/3/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 307/TĐC-ĐL gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố; Công ty kinh doanh nước sạch các tỉnh, thành phố; Tổng công ty Điện lực Tp. Hà nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố về việc góp ý dự thảo quy trình thực hiện kiểm định đối chứng. - Ngày đăng: 17/03/2015. Lần đọc: 377 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN... - Ngày đăng: 11/03/2015. Lần đọc: 753 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn quốc gia sau đây... - Ngày đăng: 25/02/2015. Lần đọc: 600 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 3/2/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 326:2015 “Điều kiện sử dụng dấu định lượng- Quy trình đánh giá”. - Ngày đăng: 12/02/2015. Lần đọc: 512 . Cập nhật bởi: admin

Bãi bỏ một số quy định đối với xăng E5

Thông tư số 51/2014/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển ethanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu (QCVN 03: 2014/BCT) của Bộ Công Thương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 28/1/2015. Thông tư này cũng bãi bỏ quy định về trang thiết bị phụ trợ và phương tiện đối với xăng E5 quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BCT. - Ngày đăng: 26/01/2015. Lần đọc: 636 . Cập nhật bởi: admin

Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. - Ngày đăng: 15/01/2015. Lần đọc: 535 . Cập nhật bởi: admin

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

Ngày 18/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 53/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia. Theo đó, Thông tư số 53/2014/TT-BCT (Thông tư 53) quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. - Ngày đăng: 08/01/2015. Lần đọc: 641 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 4/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2249/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 19/12/2014. Lần đọc: 734 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam về Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 29/10/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-TĐC về ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt nam, ký hiệu ĐLVN 22: 2014 ( Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng. Quy trình kiểm định). - Ngày đăng: 11/11/2014. Lần đọc: 1061 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 10/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 31/10/2014. Lần đọc: 1201 . Cập nhật bởi: admin

Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng

Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), chuyển giao công nghệ, quyết định tăng mức phạt đối đa đối với hành vi vi phạm về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt động KHCN từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng từ ngày 15/12/2014. - Ngày đăng: 28/10/2014. Lần đọc: 855 . Cập nhật bởi: admin

Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN

Theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), doanh nghiệp Nhà nước hàng năm phải trích từ 3 - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước, được quyền trích một tỷ lệ hợp lý, không quá 10% để lập Quỹ phát triển KHCN. - Ngày đăng: 28/10/2014. Lần đọc: 818 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày 1/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2014. - Ngày đăng: 21/10/2014. Lần đọc: 1144 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Ngày 9/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có Công văn số 1694/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.. - Ngày đăng: 24/09/2014. Lần đọc: 1795 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

Ngày 5/9/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng, ký hiệu: QCVN 18: 2014/BXD. - Ngày đăng: 17/09/2014. Lần đọc: 2538 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT ngày 25/07/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”, tạo cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. - Ngày đăng: 25/08/2014. Lần đọc: 984 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô

Ngày 3/7/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2014/TT/BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô, ký hiệu QCVN 78:2014/BGTVT . - Ngày đăng: 29/07/2014. Lần đọc: 1103 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 09 tháng 7 năm 2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 15/07/2014. Lần đọc: 1333 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 10/07/2014. Lần đọc: 1164 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 02/4, 06/5, 12/6/ 2014 và 31/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau... - Ngày đăng: 25/06/2014. Lần đọc: 1439 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 21/4/2014 và 30/5/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 25/06/2014. Lần đọc: 1170 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Ngày 6/5/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1581/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. - Ngày đăng: 13/05/2014. Lần đọc: 1446 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4090/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: - Ngày đăng: 22/04/2014. Lần đọc: 1354 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 17/3,31/5,29/11,26/12,31/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành các Quyết định 444/QĐ-BKHCN,1333/QĐ-BKHCN,3554/QĐ-BKHCN,3710/QĐ-BKHCN,3711/QĐ-BKHCN,4086/QĐ-BKHCN... - Ngày đăng: 22/04/2014. Lần đọc: 1770 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

Đây là một trong những nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra cho Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị liên quan tại Chỉ thị số 16/CT-BTTTT ngày 07/04/2014 về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. - Ngày đăng: 16/04/2014. Lần đọc: 1231 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 24/03/2014. Lần đọc: 1524 . Cập nhật bởi: admin

Điều kiện tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan... - Ngày đăng: 11/03/2014. Lần đọc: 1478 . Cập nhật bởi: admin

Đến 2020, 100% cơ sở kinh doanh thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt

Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. - Ngày đăng: 11/02/2014. Lần đọc: 1455 . Cập nhật bởi: admin

Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa

Ngày 15/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. - Ngày đăng: 21/01/2014. Lần đọc: 1454 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Ngày 6/12/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BGTVT về việc ban hành QCVN 71:2013/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển. - Ngày đăng: 13/12/2013. Lần đọc: 1561 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia

Trong các tháng 4,5, 7, 8, 9, 10, 11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 22/11/2013. Lần đọc: 2081 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Ngày 01/11/2013. Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện, quy định các yêu cầu chung về động cơ điện, ắc quy, hệ thống phanh, hệ thống điện của xe đạp điện... và các phương pháp thử đối với các loại xe đạp điện được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. - Ngày đăng: 13/11/2013. Lần đọc: 4174 . Cập nhật bởi: admin

6 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên chỉ được phép lưu thông, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra Nhà nước cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ. - Ngày đăng: 13/11/2013. Lần đọc: 1762 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 25/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau đây... - Ngày đăng: 07/11/2013. Lần đọc: 7268 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường... - Ngày đăng: 30/10/2013. Lần đọc: 3727 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. - Ngày đăng: 23/10/2013. Lần đọc: 1887 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân

Ngày 12/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2013/TT-BKHCN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân. - Ngày đăng: 07/10/2013. Lần đọc: 1573 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 01/7/2013 và 30/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn quốc gia sau... - Ngày đăng: 18/09/2013. Lần đọc: 1918 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 12/7/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. - Ngày đăng: 18/09/2013. Lần đọc: 1760 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 18/4/2013,06/5/2013, 31/5/2013, 12/6/2013, 15/7/2013, 26/7/2013, 29/7/2013, 22/8/2013 và 30/8/2013, Bộ khoa học Công nghệ ban hành các Quyết định số 839/QĐ-BKHCN, 841/QĐ-BKHCN, 1015/QĐ-BKHCN, 1016/QĐ-BKHCN, 1329/QĐ-BKHCN, 1331/QĐ-BKHCN, 1333/QĐ-BKHCN, 1334/QĐ-BKHCN, 1472/QĐ-BKHCN, 2041/QĐ-BKHCN, 2045/QĐ-BKHCN, 2046/QĐ-BKHCN, 2284/QĐ-BKHCN, 2339/QĐ-BKHCN, 2588/QĐ-BKHCN, 2589/QĐ-BKHCN, 2590/QĐ-BKHCN, 2592/QĐ-BKHCN, 2594/QĐ-BKHCN, 2696/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 18/09/2013. Lần đọc: 2440 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm soát chặt việc nhập khẩu nhựa đường phục vụ công trình giao thông

Ngày 08/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. - Ngày đăng: 22/08/2013. Lần đọc: 1897 . Cập nhật bởi: admin

Siết chặt quy chuẩn sản xuất bình gas

Ngày 31/07/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép có dung tích chứa từ 0,5 - 150 lít tại Thông tư 18/2013/TT-BCT. - Ngày đăng: 07/08/2013. Lần đọc: 2106 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 19/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng, trừ một số trường hợp cụ thể quy định tại Nghị định. - Ngày đăng: 26/07/2013. Lần đọc: 2499 . Cập nhật bởi: admin

Phạt tối đa 100 triệu đối với vi phạm trong hoạt động khoa học, công nghệ

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. - Ngày đăng: 04/07/2013. Lần đọc: 1464 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 31/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống- QCVN 01 - 148: 2013/BNNPTNT. - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 1804 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Ngày 14 tháng 6 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật sau... - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 2043 . Cập nhật bởi: admin

Bể chứa xăng dầu phải cách xa công trình công cộng tối thiểu 50m

Ngày 18/06/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT, trong đó đáng chú ý là những quy định về bể chứa và cột bơm xăng dầu. - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 2233 . Cập nhật bởi: admin

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ngày 27 tháng 06 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. - Ngày đăng: 02/07/2013. Lần đọc: 1423 . Cập nhật bởi: admin

Thông tin sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2013/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ... - Ngày đăng: 22/05/2013. Lần đọc: 2198 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

Ngày 10/5/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. - Ngày đăng: 14/05/2013. Lần đọc: 2260 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc Gia

Ngày 12/7/2012; 20/11/2012; 20,21,27,28/12/2012 và 25/02/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 1610/QĐ-BKHCN; 3157/QĐ-BKHCN... - Ngày đăng: 19/03/2013. Lần đọc: 3748 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Ngày 22/1/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng sau đây... - Ngày đăng: 12/03/2013. Lần đọc: 2490 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 28/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2012/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 11/03/2013. Lần đọc: 4603 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 228/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 04/03/2013. Lần đọc: 2677 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng... - Ngày đăng: 26/02/2013. Lần đọc: 3281 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Ngày 22/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế... - Ngày đăng: 22/02/2013. Lần đọc: 2800 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2013

Ngày 21/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3501/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2013... - Ngày đăng: 22/02/2013. Lần đọc: 2156 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 23/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền" - Ngày đăng: 22/02/2013. Lần đọc: 2098 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu... - Ngày đăng: 22/02/2013. Lần đọc: 1905 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 228/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam... - Ngày đăng: 21/02/2013. Lần đọc: 1634 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Ngày 22 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành QCVN 01-132:2013/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế. - Ngày đăng: 30/01/2013. Lần đọc: 2144 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn xây dựng trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (TTDL).Theo hướng dẫn tại Thông tư này, trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác TTDL, các cơ quan Nhà nước đầu tư xây dựng TTDL sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp xây dựng TTDL để cung cấp dịch vụ phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau... - Ngày đăng: 30/01/2013. Lần đọc: 2864 . Cập nhật bởi: admin

Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho nghiên cứu, phát triển công nghệ cao

Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính- Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 219/2012/TTLT-BTC- BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ... - Ngày đăng: 24/01/2013. Lần đọc: 1706 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 40/QĐ - TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... - Ngày đăng: 24/01/2013. Lần đọc: 1920 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 11/01/2013. Lần đọc: 5600 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Ngày 27/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH về việc quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 2192 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 2180 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ... - Ngày đăng: 05/01/2013. Lần đọc: 2264 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 3688/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. - Ngày đăng: 28/12/2012. Lần đọc: 2120 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Ngày 09 tháng 11 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm... - Ngày đăng: 15/11/2012. Lần đọc: 2456 . Cập nhật bởi: admin

Xác định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường

Ngày 19/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường, trong đó có quy định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường là khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu có hành vi vi phạm đến thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm đó của tổ chức, cá nhân... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 2166 . Cập nhật bởi: admin

Từ năm 2015, áp dụng tiêu chuẩn kinh tế xanh đối với dự án đầu tư công

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 2093 . Cập nhật bởi: admin

Nghiêm cấm chuyển giao công nghệ lạc hậu

Ngày 02/10/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ (DMCN) khuyến khích chuyển giao, DMCN hạn chế chuyển giao, DMCN cấm chuyển giao, để làm căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung các danh mục này theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008... - Ngày đăng: 29/10/2012. Lần đọc: 1828 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2020

Ngày 12/9/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc đã ký Kế hoạch số 2586/KH-BKHCN-UBDT về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2020. - Ngày đăng: 24/09/2012. Lần đọc: 2428 . Cập nhật bởi: admin

Quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn việc triển khai, áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” trong lĩnh vực sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 2506 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 6/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng. - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 2289 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015

Ngày 7/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ... - Ngày đăng: 11/09/2012. Lần đọc: 2518 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào ngày 20/6/2012 và 12/7/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định 1392/QĐ-BKHCN và 1611/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 21/08/2012. Lần đọc: 3402 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu

Ngày 03 tháng 7 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu... - Ngày đăng: 19/07/2012. Lần đọc: 2681 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương

Vào ngày 12/6/2012, Bộ Công thương ban hành các Thông tư về việc Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia... - Ngày đăng: 05/07/2012. Lần đọc: 3178 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

Ngày 27/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi... - Ngày đăng: 05/07/2012. Lần đọc: 2383 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Ngày 29/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"... - Ngày đăng: 11/06/2012. Lần đọc: 2976 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2012/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp... - Ngày đăng: 11/06/2012. Lần đọc: 2131 . Cập nhật bởi: admin

Xây dựng 1000 tiêu chuẩn quốc gia về hàng công nghiệp chủ lực

Ngày 25/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. - Ngày đăng: 04/06/2012. Lần đọc: 2359 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Ngày 22 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. - Ngày đăng: 28/05/2012. Lần đọc: 2003 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ngày 26/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam. - Ngày đăng: 28/05/2012. Lần đọc: 2247 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia (tiêu chuẩn chất lượng nhập, xuất, yêu cầu bảo quản và thời hạn lưu kho)... - Ngày đăng: 25/05/2012. Lần đọc: 2264 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 09 tháng 4 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2012/TT-BCT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương... - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 2681 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 2049 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

Thiết bị nâng trước khi được đưa vào sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, có gắn dấu hợp quy và được kiểm định lần đầu; riêng thiết bị nâng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu bởi 01 tổ chức chứng nhận được thừa nhận... là các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2012. - Ngày đăng: 24/04/2012. Lần đọc: 2789 . Cập nhật bởi: admin

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày 19/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, mã số QCVN 42:2012/BTNMT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2012. - Ngày đăng: 09/04/2012. Lần đọc: 2906 . Cập nhật bởi: admin

Bổ sung nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện từ năm 2012

Ngày 26/3/2012, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện từ năm 2012 (lần 2). - Ngày đăng: 29/03/2012. Lần đọc: 2370 . Cập nhật bởi: admin

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 16/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 19/2012/NĐ-CP về quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể chịu mức phạt tối đa 70 triệu đồng. - Ngày đăng: 27/03/2012. Lần đọc: 2053 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29, 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 14/03/2012. Lần đọc: 4345 . Cập nhật bởi: admin

Xây dựng 500 mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng

Ngày 22/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án được thực hiện trong 10 năm từ 2011-2020 và do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì thực hiện. - Ngày đăng: 27/02/2012. Lần đọc: 2391 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 24/11, 12, 29, 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 24/02/2012. Lần đọc: 4130 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29, 30/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia ... - Ngày đăng: 23/02/2012. Lần đọc: 2740 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tục đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc

Ngày 13 tháng 02 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 07/2012/TT-BNNPTNN về việc quy định thủ tục đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức trong nước và ngoài nước có hoạt động sản xuất thuốc thú y tại Việt Nam. - Ngày đăng: 22/02/2012. Lần đọc: 2510 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT

Ngày 27/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011... - Ngày đăng: 16/01/2012. Lần đọc: 2175 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 26/12/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 44/2011/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 2500 . Cập nhật bởi: admin

Công văn về việc công bố hợp quy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD

Ngày 26/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 590/BXD-KHCN về việc công bố hợp quy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 2559 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

Ngày 21/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2011/TT-BYT về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”... - Ngày đăng: 09/01/2012. Lần đọc: 2379 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn ngành giao thông

Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). - Ngày đăng: 28/12/2011. Lần đọc: 2438 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Ngày 15/11/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 29/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn... - Ngày đăng: 26/12/2011. Lần đọc: 2318 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 23/2007/TT-BKHCN

Ngày 15/11/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 30/2011/TT-BKHCN của về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật... - Ngày đăng: 26/12/2011. Lần đọc: 2341 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về Điện

Ngày 26 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2011/TT-BTTTT về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về viễn thông... - Ngày đăng: 19/12/2011. Lần đọc: 2336 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày 06/12/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2011/TT-BTTTT về việc hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin... - Ngày đăng: 19/12/2011. Lần đọc: 2641 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện bằng phòng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

Ngày 22 tháng 9 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN về về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện bằng phòng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V... - Ngày đăng: 15/12/2011. Lần đọc: 2500 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 06/12/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2011/TT-BYT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế... - Ngày đăng: 12/12/2011. Lần đọc: 2290 . Cập nhật bởi: admin

Công bố Luật Đo lường

Ngày 11/11/2011, Quốc hội đã ban hành Luật Đo lường số 04/2011/QH13... - Ngày đăng: 06/12/2011. Lần đọc: 2121 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào ngày 04/11/2011 và 09/11/2011, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành các Quyết định công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 24/11/2011. Lần đọc: 2887 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư bãi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2011/TT-BYT về việc bãi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 2030 . Cập nhật bởi: admin

Công văn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 10/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1920/BXD-HĐXD về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 2257 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 2327 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy ... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 2017 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 14/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật... - Ngày đăng: 22/11/2011. Lần đọc: 1811 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2646/QĐ-BNN-QLCL về việc ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu... - Ngày đăng: 08/11/2011. Lần đọc: 2019 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định phê duyệt Kế hoạch và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vào ngày 24/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1098/QĐ-BHXH về việc phê duyệt Kế hoạch và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 2254 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y và Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y và Thông tư 72/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 2696 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 60/2011/TT- BNNPTNT

Vào ngày 20/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 60/2011/TT- BNNPTNT ngày 09/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 2282 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

Vào ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 67/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng... - Ngày đăng: 07/11/2011. Lần đọc: 2728 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 30/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2011/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. - Ngày đăng: 03/10/2011. Lần đọc: 3457 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào ngày 08/9/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 22/09/2011. Lần đọc: 3571 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào các ngày 8/11/2010; 21/4/2011;13/6/2011;17/6/2011 và 3/8/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau... - Ngày đăng: 19/08/2011. Lần đọc: 4903 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 8 /11/2010;17/6/2011 và 3/8/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 19/08/2011. Lần đọc: 3659 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Ngày 03/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (CL, ATTP) đối với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm. - Ngày đăng: 11/08/2011. Lần đọc: 3740 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Ngày 29/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2011/TT-BLĐTBXH về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện" - Ngày đăng: 08/08/2011. Lần đọc: 3117 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh

Ngày 24/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2011/TT-BYT về việc ban hành QCVN 01:2011/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. - Ngày đăng: 11/07/2011. Lần đọc: 4351 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 29, 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 21/06/2011. Lần đọc: 4163 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

Ngày 15 tháng 6 năm 2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BCT về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng... - Ngày đăng: 21/06/2011. Lần đọc: 3350 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

Ngày 7 tháng 6 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Thông tư 43/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi... - Ngày đăng: 20/06/2011. Lần đọc: 3478 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo kết luận tại Hội nghị ngày 10/5/2011 về việc sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 25/5/2011, Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1156/TB-BKHCN thông báo kết luận tại Hội nghị ngày 10/5/2011 về việc sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 3168 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo kết luận tại các Hội nghị địa phương về nội dung sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương

Ngày 27/5/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1156/TB-BKHCN thông báo kết luận tại các Hội nghị địa phương về nội dung sơ kết, triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 3064 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô... - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 3245 . Cập nhật bởi: admin

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện

Ngày 1/6/2011, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có Công văn số 113/QLCL- CL1 gửi các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo về thiết bị tiết kiệm điện có rơ le bảo vệ tủ lạnh, máy vi tính mã ký hiệu là T012006; Panasucy-8KVA do Công ty Công nghệ điện tử viễn thông Quốc tế Đông Dương tại địa chỉ 52/32T Khu phố 4, đường Tân Chánh Hiệp 5, phường Tân Hiệp Chánh, Quận 12, TP Hồ Chí Minh sản xuất không tiết kiệm điện như tên hàng hóa đã công bố trên nhãn và không có tác dụng bảo vệ như công bố theo TC 02-2005/CTY-ĐD. - Ngày đăng: 07/06/2011. Lần đọc: 2971 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Ngày 18/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng... - Ngày đăng: 06/06/2011. Lần đọc: 2864 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô... - Ngày đăng: 06/06/2011. Lần đọc: 3202 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 25/05/2011. Lần đọc: 4078 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015

Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015 nhằm góp phần thực hiện các chính sách vĩ mô trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định TBT của Tổ chức Thương mại Thế giới đồng thời bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của Việt Nam. - Ngày đăng: 20/05/2011. Lần đọc: 2727 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Vào các ngày 22, 28 tháng 2; 02, 21 tháng 03 ,và 21 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc Gia sau... - Ngày đăng: 17/05/2011. Lần đọc: 4880 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện”. - Ngày đăng: 27/04/2011. Lần đọc: 5030 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 21/4/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 27/04/2011. Lần đọc: 4771 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Ngày 06 tháng 04 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010... - Ngày đăng: 21/04/2011. Lần đọc: 2993 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 01 tháng 04 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT về việc Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn... - Ngày đăng: 21/04/2011. Lần đọc: 3170 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

Ngày 05 tháng 04 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia sau... - Ngày đăng: 18/04/2011. Lần đọc: 4260 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế

Ngày 31 tháng 03 năm 2011, Bộ Y tế ban hành thông tư số 13/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế... - Ngày đăng: 18/04/2011. Lần đọc: 3189 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 07 tháng 04 năm 2011, Bộ Nội Vụ - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011TTLT-BNV-BKHCN về việc hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 2992 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06 tháng 04 năm 2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 3163 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 01 tháng 04 năm 2011,Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... - Ngày đăng: 15/04/2011. Lần đọc: 3504 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 08/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2011/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. - Ngày đăng: 21/03/2011. Lần đọc: 4212 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Ngày 15 tháng 02 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 03/2011/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. Ban hành kèm theo Thông tư này là “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT”. - Ngày đăng: 01/03/2011. Lần đọc: 6118 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày 16 tháng 2 năm 2011, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BCT về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện... - Ngày đăng: 25/02/2011. Lần đọc: 5093 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 4 tháng 1 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 3762 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 217/2010/TT-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC). - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 3301 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2010/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ". Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6: 2010/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ- Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 7009 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Ngày 24/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2010/TT-BKHCN quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen. Thông tư này quy định về hoạt động mạng lưới quỹ gen; quản lý nhiệm vụ quỹ gen; quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, xử lý và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 3694 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2011

Ngày 22/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2842/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2011. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. - Ngày đăng: 18/01/2011. Lần đọc: 3742 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 2860 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 2863 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ngày 7 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2011/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ... - Ngày đăng: 17/01/2011. Lần đọc: 3003 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 5/1/2011, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau... - Ngày đăng: 14/01/2011. Lần đọc: 3015 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5 và loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (loại 5) và các chất ăn mòn (loại 8) quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009... - Ngày đăng: 14/01/2011. Lần đọc: 2835 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 28, 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 2818 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 29/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 2887 . Cập nhật bởi: admin

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo

Ngày 24/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 40/2010/TT-BTNMT về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo... - Ngày đăng: 10/01/2011. Lần đọc: 2840 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 2845 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam, gồm điều kiện đối với tổ chức công nhận; trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động công nhận; giám sát hoạt động công nhận và trách nhiệm của các bên có liên quan. - Ngày đăng: 06/01/2011. Lần đọc: 2752 . Cập nhật bởi: admin

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm

Ngày 22/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2010/TT-BYT về các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm... - Ngày đăng: 04/01/2011. Lần đọc: 3264 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3265/BKHCN-TĐC về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... - Ngày đăng: 31/12/2010. Lần đọc: 3050 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật sau đây... - Ngày đăng: 27/12/2010. Lần đọc: 4242 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành

Ngày 21/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3213/BKHCN-TĐC gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành. - Ngày đăng: 24/12/2010. Lần đọc: 3211 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 16/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 39/2010/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo Thông tư này là 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sau... - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 4184 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Vào các ngày 10/8/2010, 28/9/2010, 18/10/2010, 1/11/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2010/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN, Quyết định số 2386/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 2216/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 2824 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 20/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TĐC về việc ban hành 02 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau: ĐLVN 245:2010 Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim- Quy trình kiểm định... - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 2805 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 21/9/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử. - Ngày đăng: 23/12/2010. Lần đọc: 3935 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy

Ngày 1/12/2010, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 36/2010/TT-BGTVT về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy sau... - Ngày đăng: 22/12/2010. Lần đọc: 4670 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010

Ngày 8 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2224/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 96 doanh nghiệp, trong đó tặng 11 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 11 doanh nghiệp và 85 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia cho 85 doanh nghiệp. - Ngày đăng: 22/12/2010. Lần đọc: 2799 . Cập nhật bởi: admin

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 17/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, số 59/2010/QH12. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Ngày đăng: 07/12/2010. Lần đọc: 4361 . Cập nhật bởi: admin

Luật viên chức

Ngày 15/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Viên chức, số 58/2010/QH12. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. - Ngày đăng: 07/12/2010. Lần đọc: 3325 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men

Ngày 18/11/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men (QCVN 5-5:2010/BYT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2011. - Ngày đăng: 26/11/2010. Lần đọc: 4331 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Ngày 16/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng... - Ngày đăng: 22/11/2010. Lần đọc: 3092 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày 15/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2010/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới... - Ngày đăng: 03/11/2010. Lần đọc: 3018 . Cập nhật bởi: admin

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010), Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 6423-CV/BTGTW gửi các ban ngành đoàn thể về Tài liệu tuyên truyền trong đợt kỷ niệm này. - Ngày đăng: 22/10/2010. Lần đọc: 3407 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam

Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1843/QD-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam... - Ngày đăng: 22/10/2010. Lần đọc: 3164 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2010/TT-BXD về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng... - Ngày đăng: 21/10/2010. Lần đọc: 4242 . Cập nhật bởi: admin

Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước... - Ngày đăng: 21/10/2010. Lần đọc: 2958 . Cập nhật bởi: admin

Mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm cho Chi cục TC - ĐL - CL Bình Dương

Ngày 8/10/2010, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã có Quyết định số 600/QĐ-CNCL về mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm cho Phòng Kiểm nghiệm- Kiểm định thuộc Chi cục TCĐLCL Bình Dương mang số hiệu VILAS 339... - Ngày đăng: 20/10/2010. Lần đọc: 3271 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử... - Ngày đăng: 12/10/2010. Lần đọc: 3088 . Cập nhật bởi: admin

Chỉ định 04 tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa ngành lao động

Ngày 29/9/2010, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 1170/QĐ-LĐTBXH chỉ định 04 tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và công trình vui chơi công cộng... - Ngày đăng: 06/10/2010. Lần đọc: 3428 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 21/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử... - Ngày đăng: 04/10/2010. Lần đọc: 3038 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

Ngày 14/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép" ... - Ngày đăng: 04/10/2010. Lần đọc: 4219 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007

Ngày 20/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. - Ngày đăng: 27/09/2010. Lần đọc: 2963 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 17 tháng 9 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng... - Ngày đăng: 21/09/2010. Lần đọc: 3109 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam mới ban hành

Ngày 13/9/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1543/QĐ-TĐC về việc ban hành 21 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. - Ngày đăng: 16/09/2010. Lần đọc: 3462 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày 30 tháng 7 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu... - Ngày đăng: 08/09/2010. Lần đọc: 3647 . Cập nhật bởi: admin

Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2010/TT-BXD về quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá... - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 4336 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”

Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1493/QĐ-BTNMT về việc quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”. Theo Quyết định này, Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ nằm trong Danh mục các sản phẩm, dịch vụ thân thiện hơn với môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố được lựa chọn cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam” có quyền đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá, chứng nhận - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 3631 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng... - Ngày đăng: 18/08/2010. Lần đọc: 3381 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về viễn thông

Ngày 30/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư 18/2010/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về viễn thông... - Ngày đăng: 16/08/2010. Lần đọc: 3134 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản

Ngày 25/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản... - Ngày đăng: 16/08/2010. Lần đọc: 3162 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

Vào ngày 6/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số 42/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi... - Ngày đăng: 06/08/2010. Lần đọc: 3793 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về việc ban hành " Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành " Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"... - Ngày đăng: 06/08/2010. Lần đọc: 3181 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ý cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Vào ngày 5/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT về việc Thông tư quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ý cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản... - Ngày đăng: 06/08/2010. Lần đọc: 3030 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 22/7/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Thông báo 947/TB-TĐC về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước... - Ngày đăng: 23/07/2010. Lần đọc: 3931 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 06/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. - Ngày đăng: 19/07/2010. Lần đọc: 4444 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54:2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Văn bản kỹ thuật ĐLVN

Ngày 30/6/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-TĐC về việc sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54:2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Văn bản kỹ thuật ĐLVN. - Ngày đăng: 19/07/2010. Lần đọc: 3882 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2010

Ngày 30/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2010. - Ngày đăng: 16/07/2010. Lần đọc: 3075 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015

Ngày 30/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015. - Ngày đăng: 16/07/2010. Lần đọc: 3157 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/7/2010 đã ký Quyết định số 1871/QĐ-BNN-CB ban hành Quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu. Theo đó, muối nhập khẩu được cấp giấy xác nhận đạt chất lượng muối nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư số 23/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 của Bộ Công thương. - Ngày đăng: 14/07/2010. Lần đọc: 4313 . Cập nhật bởi: admin

Xử phạt hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Ngày 21/6/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ. - Ngày đăng: 30/06/2010. Lần đọc: 3508 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế ban hành các Thông tư về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm

Ngày 2/6/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng; Thông tư 31/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột; Thông tư 32/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat; Thông tư 33/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa; Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai; Thông tư 35/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn. - Ngày đăng: 28/06/2010. Lần đọc: 3547 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế ban hành các Thông tư về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thực phẩm

Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm; Thông tư 15/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm; Thông tư 16/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm; Thông tư 17/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm... - Ngày đăng: 21/06/2010. Lần đọc: 4921 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc nhập khẩu muối của thương nhân để sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước

Ngày 20/5/2010, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu muối của thương nhân để sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước. Việc nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. - Ngày đăng: 02/06/2010. Lần đọc: 3911 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào tháng 03 và tháng 04 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 6940 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào tháng 03 và 04 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 31/05/2010. Lần đọc: 4675 . Cập nhật bởi: admin

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" - Ngày đăng: 26/05/2010. Lần đọc: 3600 . Cập nhật bởi: admin

Lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/ QĐ-TTg

Ngày 19/5/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 1114/BKHCN-TĐC gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và Công văn số 1116/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/ QĐ-TTg. - Ngày đăng: 25/05/2010. Lần đọc: 4446 . Cập nhật bởi: admin

Đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan HCNN

Ngày 19 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 577/TĐC- HCHQ gửi Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam về việc đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan HCNN... - Ngày đăng: 25/05/2010. Lần đọc: 3400 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Ngày 11/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 582/TCTK-PPCĐ ngày 02 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu. - Ngày đăng: 24/05/2010. Lần đọc: 3695 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 490 về việc Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... - Ngày đăng: 07/05/2010. Lần đọc: 3504 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 492 về việc Quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN... - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 3657 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thông báo số 491 về việc Quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN... - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 3598 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

Ngày 28/4/2010, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BYT quy định các hoạt động về quản lý chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thuốc, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng thuốc. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 5058 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tục nghỉ hưu và thôi việc đối với công chức

Quy định mới nhất về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010. Theo Nghị định này, thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 3699 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hoạt động đào tạo kiến thức QLHCNN đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 21/4/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN quy định hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 05/05/2010. Lần đọc: 3174 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 04/05/2010. Lần đọc: 4533 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu

Vào ngày 16 tháng 04 năm 2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1899/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu... - Ngày đăng: 22/04/2010. Lần đọc: 4328 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 15/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/6/2010. - Ngày đăng: 21/04/2010. Lần đọc: 4692 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN

Ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN. - Ngày đăng: 20/04/2010. Lần đọc: 3679 . Cập nhật bởi: admin

Thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Ngày 14/4/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 427/TĐC-HCHQ gửi các Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em về việc thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. - Ngày đăng: 19/04/2010. Lần đọc: 3400 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Ngày 25 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành Quyết định số 401/QĐ- TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia... - Ngày đăng: 17/04/2010. Lần đọc: 3980 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN

Ngày 25/3/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 402/QĐ/TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN. - Ngày đăng: 16/04/2010. Lần đọc: 3678 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 24/12/2009 và 10/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 4124 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 17805 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 21 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 12/04/2010. Lần đọc: 5820 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 21/12/2009, 23/12/2009 và 10/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 4428 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bố Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định về việc hủy bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 8965 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bố các tiêu chuẩn Việt Nam... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 4619 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 30/09/2009, 20/10/2009, 28/10/2009 và 24/11/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam sau... - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 4947 . Cập nhật bởi: admin

Không sử dụng tiêu chuẩn cơ sở làm căn cứ chứng nhận hợp chuẩn và không thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở

Ngày 2/4/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 369/TĐC-HCHQ gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở. - Ngày đăng: 07/04/2010. Lần đọc: 3338 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định số 404/QĐ-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ban hành kèm theo Quyết định này " hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước"... - Ngày đăng: 05/04/2010. Lần đọc: 3287 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26 tháng 03 năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 403/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước"... - Ngày đăng: 05/04/2010. Lần đọc: 3288 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/3/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 549/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 550/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc triển thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 3556 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào ngày 31/12/1009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 5021 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào ngày 24/12/1009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 26/03/2010. Lần đọc: 5341 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Vào các ngày 17 và 21 tháng 12 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia... - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 12633 . Cập nhật bởi: admin

Tuyển dụng và quản lý công chức

Từ ngày 01/5/2010, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Theo Nghị định này, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. - Ngày đăng: 25/03/2010. Lần đọc: 3811 . Cập nhật bởi: admin

Loại bỏ 5 thủ tục hành chính ngành xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 04/3/2010 công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. - Ngày đăng: 10/03/2010. Lần đọc: 3474 . Cập nhật bởi: admin

Đào tạo và bồi dưỡng công chức

Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010. Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/02/2010 của Chính phủ và công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. - Ngày đăng: 10/03/2010. Lần đọc: 4404 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng, hóa

Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm: kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng. - Ngày đăng: 08/03/2010. Lần đọc: 3267 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 25/02/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2010/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 08/03/2010. Lần đọc: 3023 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2010/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn (QCVN 08:2010/BTC). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 3371 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Ngày 1/2/2010, Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư 17/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh (QCVN 09:2010/BTC). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 4401 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 5/2/2010, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2010/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2010/BXD). - Ngày đăng: 23/02/2010. Lần đọc: 3327 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Ngày 11/02/2010, Bộ khoa học và công nghệ - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng đã ban hành công văn số 161/TĐC-TCCB về việc thực hiện quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục. - Ngày đăng: 12/02/2010. Lần đọc: 3408 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Ngày 11/02/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 161/TĐC-TCCB về việc thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục. - Ngày đăng: 12/02/2010. Lần đọc: 3051 . Cập nhật bởi: admin

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản

Ngày 02/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản. - Ngày đăng: 10/02/2010. Lần đọc: 4030 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo

Ngày 01/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0636/QĐ-BCT về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 10/02/2010. Lần đọc: 3740 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định mới quy định những người là công chức

Ngày 25/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2010/NĐ-CP về việc quy định những người là công chức. Nghị định này quy định những người là công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 32 của Luật Cán bộ, công chức. - Ngày đăng: 02/02/2010. Lần đọc: 3657 . Cập nhật bởi: admin

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. - Ngày đăng: 29/01/2010. Lần đọc: 3223 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

Ngày 19/1/2010, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục này trong quá trình sản xuất. - Ngày đăng: 21/01/2010. Lần đọc: 4153 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/06/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 18/01/2010. Lần đọc: 4197 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm, các tổ chức, cá nhân sản xuất clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy định tại Thông tư này... - Ngày đăng: 13/01/2010. Lần đọc: 4393 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

Ngày 25/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản. - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 4822 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Ngày đăng: 04/01/2010. Lần đọc: 3335 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Ngày 25 tháng 12 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi. - Ngày đăng: 30/12/2009. Lần đọc: 4961 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6362/QĐ-BCT phê duyệt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 25/12/2009. Lần đọc: 3318 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Vào các ngày 30/9, 20/10 và 28/10/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 22/12/2009. Lần đọc: 8829 . Cập nhật bởi: admin

Khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được Công văn số 121/GIC ngày 25/11/2009 và Công văn số 122/GIC ngày 07/12/2009 của Công ty kèm theo hồ sơ báo cáo khắc phục hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 21/12/2009. Lần đọc: 3571 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ngày 09/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 231/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. - Ngày đăng: 21/12/2009. Lần đọc: 5999 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Ngày 09/12/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Theo Thông tư này, việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng... - Ngày đăng: 16/12/2009. Lần đọc: 4269 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP

Ngày 3/12/2009, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin về nội dung, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp KH&CN (DN KH&CN) và giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2005/NĐ-CP (NĐ115) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP (NĐ 80). - Ngày đăng: 08/12/2009. Lần đọc: 3658 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Ngày 13 tháng 10 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. - Ngày đăng: 02/12/2009. Lần đọc: 4217 . Cập nhật bởi: admin

Khắc phục hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 26/11/20009, Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước tại Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam - Ngày đăng: 01/12/2009. Lần đọc: 3627 . Cập nhật bởi: admin

Tiếp tục cấp kinh phí hoạt động cho các tổ chức khoa học công nghệ

Tại Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 từ ngân sách nhà nước theo phương thức và định mức như năm 2009 cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. - Ngày đăng: 25/11/2009. Lần đọc: 3259 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Số 21/2009/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 4853 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 20/2009/TT–BKHCN về việc việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 3353 . Cập nhật bởi: admin

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dầu DO trên thị trường

Ngày 18 tháng 11 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2903/BKHCN-TĐC gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dầu DO trên thị trường. - Ngày đăng: 24/11/2009. Lần đọc: 3291 . Cập nhật bởi: admin

Công văn gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1632/TĐC-ĐGPH gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN. - Ngày đăng: 16/11/2009. Lần đọc: 3559 . Cập nhật bởi: admin

Giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehut, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/2009/TT-BCT Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehut, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. - Ngày đăng: 16/11/2009. Lần đọc: 3366 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra chất lượng bếp điện, chảo điện nhập khẩu

Ngày 9 tháng 11 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1612/TĐC-ĐGPH gửi Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng bếp điện, chảo điện nhập khẩu. - Ngày đăng: 10/11/2009. Lần đọc: 3920 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 29/10/2009. Lần đọc: 4851 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 27/10/2009. Lần đọc: 3472 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã gửi Công văn số 1455/TĐC-ĐGPH đến các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các Trung tâm Kỹ thuật 1,2,3 về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu. - Ngày đăng: 23/10/2009. Lần đọc: 3954 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu. - Ngày đăng: 23/10/2009. Lần đọc: 4828 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 07/10/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 16/2009/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Ngày đăng: 19/10/2009. Lần đọc: 5072 . Cập nhật bởi: admin

Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 3942 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 33/2009/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD. - Ngày đăng: 15/10/2009. Lần đọc: 3779 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định 118/2009.QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO9000 trong cơ quan hành chính

Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 118/2009/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO9000 trong cơ quan hành chính Nhà nước. Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau... - Ngày đăng: 09/10/2009. Lần đọc: 8405 . Cập nhật bởi: admin

Phí đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 29/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ... - Ngày đăng: 07/10/2009. Lần đọc: 3628 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2458/BKHCN – TĐC gửi các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu. - Ngày đăng: 05/10/2009. Lần đọc: 3424 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN

Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1634/QĐ-TĐC về việc phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em". - Ngày đăng: 01/10/2009. Lần đọc: 3396 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm

Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1283/TĐC-ĐGPH gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm. - Ngày đăng: 17/09/2009. Lần đọc: 3864 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 20, 27,31 tháng 8 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định 1677/QĐ-BKHCN, 1761/QĐ-BKHCN, 1762/QĐ-BKHCN, 1804/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 17/09/2009. Lần đọc: 4648 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1678/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 21 Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 17/09/2009. Lần đọc: 3540 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thành phẩm và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Cục Bảo vệ thực vật đã có Công văn số 1346/BVTV-TTra về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thành phẩm và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu gửi các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV với nội dung như sau: - Ngày đăng: 15/09/2009. Lần đọc: 4375 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Và ngày 01 tháng 6 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 914/QĐ-BKHCN và 916/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. - Ngày đăng: 14/09/2009. Lần đọc: 3698 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 27 tháng 05 năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 887/QĐ-BKHCN và 888/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam. Và ngày 01 tháng 6 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-BKHCN và 915/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 14/09/2009. Lần đọc: 3785 . Cập nhật bởi: admin

Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 6700/BKH-PTDN ngày 03/9/2009 hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2010. Theo đó, đối tượng trợ giúp đào tạo là chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý của các DNNVV được quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ - Ngày đăng: 09/09/2009. Lần đọc: 4128 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi chế độ kiểm soát chi của đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính

Ngày 26/8/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/2009/TT-BTC sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính - Ngày đăng: 03/09/2009. Lần đọc: 4070 . Cập nhật bởi: admin

19 loại hàng hóa được Bộ Nông nghiệp quản lý an toàn

Ngày 18/8/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư số 50/2009/TT- BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Ngày đăng: 27/08/2009. Lần đọc: 3810 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1. Tầu điện ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô)

Ngày 14 tháng 8 năm 2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXD (Phần 1. Tầu điện ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô.) - Ngày đăng: 24/08/2009. Lần đọc: 4517 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Ngày 14 tháng 8 năm 2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 29 /2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Ngày đăng: 24/08/2009. Lần đọc: 4245 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 23 tháng 07 năm 2009, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Ngày đăng: 20/08/2009. Lần đọc: 3694 . Cập nhật bởi: admin

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 23 tháng 07 năm 2009, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3746/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Ngày đăng: 20/08/2009. Lần đọc: 3457 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TCĐLCL

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thay thế Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/08/2004. - Ngày đăng: 18/08/2009. Lần đọc: 3533 . Cập nhật bởi: admin

Hoàn thành chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia trước 31/12/2011

Ngày 03/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 14/08/2009. Lần đọc: 4207 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ngày 03 tháng 08 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2009/NĐ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 10/08/2009. Lần đọc: 3339 . Cập nhật bởi: admin

Công văn về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 03 tháng 8 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 1879/BKHCN-TĐC về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. - Ngày đăng: 06/08/2009. Lần đọc: 3980 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 17 tháng 7 năm 2009 Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 03/08/2009. Lần đọc: 3535 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức đó gồm: - Ngày đăng: 03/08/2009. Lần đọc: 3432 . Cập nhật bởi: admin

Cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 24/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Theo Quyết định này, có 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược và sức khỏe, khoa học nông nghiệp, dịch vụ khoa học và công nghệ. - Ngày đăng: 31/07/2009. Lần đọc: 3518 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 26/6/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-TĐC về việc ban hành 46 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên gọi, ký hiệu và số hiệu của các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này. - Ngày đăng: 30/06/2009. Lần đọc: 4473 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 18/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 29/06/2009. Lần đọc: 6158 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

Ngày 18/6/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT ban hành Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số QCVN 04:2009/BTNMT. Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia và là một thành phần của chuẩn hệ quy chiếu tọa độ quốc gia, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc... - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 8905 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng kính xây dựng

Ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng tại Việt Nam. - Ngày đăng: 24/06/2009. Lần đọc: 4815 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Ngày 17/6/2009, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 05/2009/TT- BYT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt". Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 02:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 14898 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Ngày 17/6/2009, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 04/2009/TT- BYT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống". Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”. - Ngày đăng: 23/06/2009. Lần đọc: 11572 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL sản phẩm, hàng hóa

Ngày 05/6/2009, Chính phủ ra Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nói trên phải chịu một trong những hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền. - Ngày đăng: 10/06/2009. Lần đọc: 5080 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 2/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. - Ngày đăng: 08/06/2009. Lần đọc: 3999 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

Ngày 2/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường bao gồm trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng; việc thẩm định hồ sơ, chấp thuận đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng và trách nhiện của các bên liên quan. - Ngày đăng: 08/06/2009. Lần đọc: 3506 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 28/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ- Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Ngày đăng: 03/06/2009. Lần đọc: 3757 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 20/5 và 21/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-BKHCN và Quyết định số 859/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. Theo đó, 3 tổ chức chứng nhận dưới đây được thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với xăng và nhiên liệu điêzen phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN... - Ngày đăng: 26/05/2009. Lần đọc: 4030 . Cập nhật bởi: admin

Nghiên cứu, thực hiện Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN

Ngày 13/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 624/TĐC-ĐGPH gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội... - Ngày đăng: 18/05/2009. Lần đọc: 3800 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận xăng và nhiên liệu điêzen được sản xuất, chế biến trong nước phù hợp QCVN 1:2007/BKHCN

Ngày 14/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 656/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận xăng và nhiên liệu điêzen được sản xuất, chế biến trong nước phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN. - Ngày đăng: 18/05/2009. Lần đọc: 3341 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 14/05/2009. Lần đọc: 4304 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Ngày 29/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Công văn số 956/BKHCN- TĐC gửi các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền Thông... - Ngày đăng: 12/05/2009. Lần đọc: 3737 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Trong khi chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, để triển khai thực hiện khoản 3 Mục I Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 07/5/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 588/TĐC-ĐHPH hướng dẫn như sau... - Ngày đăng: 12/05/2009. Lần đọc: 3780 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành các Quyết định số 2916/QĐ-BKHCN, 2918/QĐ-BKHCN, 2919/QĐ-BKHCN, 2920/QĐ-BKHCN, 2921/QĐ-BKHCN, 2922/QĐ-BKHCN, 2923/QĐ-BKHCN, 2924/QĐ-BKHCN, 2925/QĐ-BKHCN, 2952/QĐ-BKHCN, 2954/QĐ-BKHCN, 2960/QĐ-BKHCN, 2966/QĐ- BKHCN, 2972/QĐ-BKHCN, 2973/QĐ-BKHCN, 2974/QĐ-BKHCN, 2977/QĐ-BKHCN, 2980/QĐ-BKHCN, 2989/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 06/05/2009. Lần đọc: 4483 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 24 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành các Quyết định số 2841/QĐ-BKHCN,2844/QĐ-BKHCN, 2845/QĐ-BKHCN, 2846/QĐ-BKHCN, 2847/QĐ-BKHCN, 2850/QĐ-BKHCN, 2851/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 04/05/2009. Lần đọc: 3636 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 29/8, 8/9, 25/9 và ngày 8/10 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành các Quyết định số 1891/QĐ-BKHCN, 1937/QĐ-BKHCN, 2123/QĐ-BKHCN, 2124/QĐ-BKHCN, 2125/QĐ-BKHCN ,2226/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 04/05/2009. Lần đọc: 3939 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Ngày 08/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 3957 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày 08/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Thông tư không áp dụng đối với hoạt động kiểm định phương pháp đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 3434 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

Ngày 3/4/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. - Ngày đăng: 16/04/2009. Lần đọc: 3261 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2009/TT-BTTTT quy định về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định. Ban hành kèm theo Thông tư này là "Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định". - Ngày đăng: 14/04/2009. Lần đọc: 3952 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2009/TT-BTTTT quy định về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp. Ban hành kèm theo Thông tư này là "Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định". - Ngày đăng: 14/04/2009. Lần đọc: 3443 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2009/TT-BTTTT quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 4247 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2009/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 4532 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày 24/03/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT về việc Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Ban hành kèm theo Thông tư này là " Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy". - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 3598 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 24/03/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông”. - Ngày đăng: 10/04/2009. Lần đọc: 3891 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 05: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 4841 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 04: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 3948 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

Ngày 26/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2009/TT-BTC về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín. Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 06: 2009/BTC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín). - Ngày đăng: 09/04/2009. Lần đọc: 4245 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Danh mục này sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. - Ngày đăng: 25/03/2009. Lần đọc: 3820 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2916/QĐ- BKHCN, 2949/QĐ- BKHCN, 951/QĐ- BKHCN, 2952/QĐ- BKHCN, 2954/QĐ- BKHCN, 2957/QĐ-BKHCN, 2960/QĐ-BKHCN, 2963/QĐ-BKHCN, 2965/QĐ-BKHCN, 2966/QĐ-BKHCN, 2967/QĐ-BKHCN, 2970/QĐ-BKHCN, 2972/QĐ-BKHCN, 2973/QĐ-BKHCN, 2974/QĐ-BKHCN, 2977/QĐ-BKHCN, 2978/QĐ-BKHCN, 2980/QĐ-BKHCN, 2984/QĐ-BKHCN, 2989/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 19/03/2009. Lần đọc: 8498 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 9/2/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2729/QĐ-BKHCN, 2734/QĐ-BKHCN, 2736/QĐ-BKHCN, 2739/QĐ-BKHCN, 2740/QĐ-BKHCN, 2741/QĐ-BKHCN, 2743/QĐ-BKHCN, 2745/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 9948 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 1/12/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2666/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2668/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 6776 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 24/10/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2371/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2377/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 09/03/2009. Lần đọc: 10090 . Cập nhật bởi: admin

Kết quả đề tài nghiên cứu về Kiểu dáng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về kiểu dáng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và phù hợp với người Việt Nam" theo Quyết định 2039/QĐ- BKHCN ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 05/03/2009. Lần đọc: 3877 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia và hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 9/12/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2735/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau... - Ngày đăng: 05/03/2009. Lần đọc: 7812 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 6817 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 5555 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ngày 29 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. - Ngày đăng: 03/02/2009. Lần đọc: 8150 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 07/01/2009. Lần đọc: 6085 . Cập nhật bởi: admin

Địa giới hành chính các cấp

Ngày 18/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính (ĐGHC) và lập hồ sơ ĐGHC các cấp”. - Ngày đăng: 29/12/2008. Lần đọc: 7318 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Y tế đã chấp nhận ngưỡng melamine trong thực phẩm

Ngày 12/12, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về “Quy định mức giới hạn tối đa của melamin nhiễm chéo trong thực phẩm”. - Ngày đăng: 17/12/2008. Lần đọc: 5053 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc trao tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2008

Ngày 17 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN về việc trao tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2008. - Ngày đăng: 25/11/2008. Lần đọc: 4097 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 12/11/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” - Ngày đăng: 17/11/2008. Lần đọc: 3994 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mũ bảo hiểm

Ngày 04 tháng 11 năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra công văn số 1577/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 07/11/2008. Lần đọc: 4225 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm

Ngày 23 tháng 10 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1520/TĐC-ĐGPH về việc Hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 23/10/2008. Lần đọc: 5782 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BKHCN Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 23/10/2008. Lần đọc: 4435 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

Ngày 19 tháng 9 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 22/09/2008. Lần đọc: 5237 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 11/9/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1966/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 16/09/2008. Lần đọc: 4039 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”

Ngày 29/8/008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. - Ngày đăng: 10/09/2008. Lần đọc: 4324 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Ngày 15 tháng 8 năm 2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Công văn số 1119/TĐC-BĐGPH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 18/08/2008. Lần đọc: 4910 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm

Ngày 08/8/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất oxy hoá, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Ngày đăng: 18/08/2008. Lần đọc: 4378 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện

Ngày 04/8/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện”. - Ngày đăng: 18/08/2008. Lần đọc: 4610 . Cập nhật bởi: admin

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Ngày 31.7.2008, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 60/2008/QĐ-BTC Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. - Ngày đăng: 08/08/2008. Lần đọc: 5386 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày 06/8/2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. - Ngày đăng: 07/08/2008. Lần đọc: 4675 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày 30 tháng 7 năm 2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy. - Ngày đăng: 07/08/2008. Lần đọc: 3895 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 18/7/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Ngày đăng: 07/08/2008. Lần đọc: 4532 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu

Ngày 22/7/2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 2007. - Ngày đăng: 24/07/2008. Lần đọc: 5272 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

Ngày 08/07/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường. - Ngày đăng: 24/07/2008. Lần đọc: 4836 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

Ngày 8.7.2008, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ). - Ngày đăng: 23/07/2008. Lần đọc: 5396 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Ngày 03/7/2008 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. - Ngày đăng: 22/07/2008. Lần đọc: 5116 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Ngày 11/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 50/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O). - Ngày đăng: 22/07/2008. Lần đọc: 3918 . Cập nhật bởi: admin

Từ 1-7-2008: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa chính thức có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2008, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất -kinh doanh,... - Ngày đăng: 14/07/2008. Lần đọc: 3645 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố tiêu chuẩn Quốc gia và huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 03/06/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 14/07/2008. Lần đọc: 7320 . Cập nhật bởi: admin

Đưa nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm vào chương trình giáo dục các cấp học

Đó là một trong những nội dung chính của Thông tư liên tịch do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. - Ngày đăng: 11/07/2008. Lần đọc: 5100 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 27/6/2008 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 767/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 03/07/2008. Lần đọc: 4671 . Cập nhật bởi: admin

Quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hành chính nhà nước giai đoạn 2008-2010. - Ngày đăng: 02/07/2008. Lần đọc: 4089 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải vừa ra Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không... - Ngày đăng: 23/06/2008. Lần đọc: 5008 . Cập nhật bởi: admin

Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất

Ngày 18/6, tại Công văn số 3989/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng rà soát các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến phòng và chống động đất;... - Ngày đăng: 20/06/2008. Lần đọc: 4067 . Cập nhật bởi: admin

Phải đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng

Nhà chung cư, công trình văn hóa, nhà trẻ và trường học, công trình y tế… khi xây dựng phải đáp ứng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ”. - Ngày đăng: 16/06/2008. Lần đọc: 4587 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Ngày 28/04/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” - Ngày đăng: 06/06/2008. Lần đọc: 4547 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố tiêu chuẩn Quốc gia và huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 17/04/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra các Quyết định số 703, 705 và 707/QĐ-BKHCN về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 29/05/2008. Lần đọc: 14239 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 4701 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ra Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. - Ngày đăng: 20/05/2008. Lần đọc: 5421 . Cập nhật bởi: admin

Khuyến khích nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận NTTS theo hướng bền vững, quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký, kiểm tra và chứng nhận cơ sở NTTS theo hướng bền vững. - Ngày đăng: 07/05/2008. Lần đọc: 4696 . Cập nhật bởi: admin

Dược liệu đưa vào sản xuất thuốc phải rõ nguồn gốc

Dược liệu đưa vào chế biến, sản xuất phải đảm bảo chất lượng theo quy định. Tất cả các dược liệu đều phải có thông tin chi tiết về nguồn cung cấp, nguồn gốc, phương pháp thu hái, chế biến và bảo quản. - Ngày đăng: 06/05/2008. Lần đọc: 6014 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN

Ngày 21 tháng 03 năm 2008, Văn Phòng Chính phủ có Công văn số 1802/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN. - Ngày đăng: 02/04/2008. Lần đọc: 4703 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày 19/03/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN về việc "Ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ". - Ngày đăng: 31/03/2008. Lần đọc: 3998 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ với 24 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. - Ngày đăng: 26/03/2008. Lần đọc: 3990 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn chất lượng môi trường

Ngày 28/02/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Ngày đăng: 17/03/2008. Lần đọc: 5863 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Ngày 27/02/2008 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 185/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. - Ngày đăng: 05/03/2008. Lần đọc: 4374 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Ngày 25/02/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN về việc Ban hành "Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng”. - Ngày đăng: 05/03/2008. Lần đọc: 7550 . Cập nhật bởi: admin

Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng

Ngày 01/02/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 221/BKHCN-TĐC gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng - Ngày đăng: 15/02/2008. Lần đọc: 4378 . Cập nhật bởi: admin

Trước khi lưu thông thị trường, hàng hóa nhập khẩu phải được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt

Ông Trần So Quanh (81 đường Tua 2, khu phố 3, phường 1, thị xã Tây Ninh) hỏi việc ngày 10/7/2007, Đội Quản lý thị trường 2 Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh - Ngày đăng: 14/02/2008. Lần đọc: 7082 . Cập nhật bởi: admin

Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg về việc “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”. - Ngày đăng: 13/02/2008. Lần đọc: 5752 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Trong các ngày 26/12/2007, 28/12/2007 và 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Các Quyết định về việc ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 18/01/2008. Lần đọc: 4894 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến cá đông lạnh

Ngày 4/1, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN về việc Quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh. - Ngày đăng: 17/01/2008. Lần đọc: 6921 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/12/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 3189/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ gồm: - Ngày đăng: 11/01/2008. Lần đọc: 5691 . Cập nhật bởi: admin

Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em

Ngày 24/12/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3354/BKHCN-TĐC gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. - Ngày đăng: 10/01/2008. Lần đọc: 4145 . Cập nhật bởi: admin

Công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày 28/12/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 30/2007/QĐ-BKHCN về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/QĐ-CP. - Ngày đăng: 09/01/2008. Lần đọc: 4670 . Cập nhật bởi: admin

Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhiên liệu sinh học

Ngày 25/12/2007, Bộ Khoa học và Công nghê đã có Công văn số 3366/BKHCN-TĐC gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhiên liệu sinh học. - Ngày đăng: 08/01/2008. Lần đọc: 3929 . Cập nhật bởi: admin

Sản xuất và kinh doanh rau an toàn phải có chứng nhận bảo đảm

An toàn vệ sinh thực phẩm đang là nỗi bức xúc lớn của toàn xã hội, do có nhiều trường hợp lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau. - Ngày đăng: 08/01/2008. Lần đọc: 7405 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

Ngày 25/12/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo”. - Ngày đăng: 08/01/2008. Lần đọc: 4336 . Cập nhật bởi: admin

Kinh doanh đường sắt buộc phải có chứng chỉ an toàn

Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp (DN) kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn. - Ngày đăng: 07/01/2008. Lần đọc: 4567 . Cập nhật bởi: admin

Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

Ngày 07/11/2007, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 2616/2007/QĐ-BKHCN về việc Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của CBCC trong việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo - Ngày đăng: 21/12/2007. Lần đọc: 4150 . Cập nhật bởi: admin

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

Ngày 28/11/2007, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 1732/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Ngày đăng: 21/12/2007. Lần đọc: 4408 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định số 2614/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/11/2007, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 2614/2007/QĐ-BKHCN về việc Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của CBCC trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá - Ngày đăng: 21/12/2007. Lần đọc: 4273 . Cập nhật bởi: admin

Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong vừa ký Quyết định số 2974/QĐ-BKHCN ngày 11/12/2007 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. - Ngày đăng: 17/12/2007. Lần đọc: 3901 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 28/11/2007 và ngày 05/12/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 2815/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2909/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc Gia sau: - Ngày đăng: 14/12/2007. Lần đọc: 5020 . Cập nhật bởi: admin

Công bố 5 Luật mới

Ngày 13/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Hóa chất. - Ngày đăng: 14/12/2007. Lần đọc: 3940 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm soát khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy. - Ngày đăng: 11/12/2007. Lần đọc: 3722 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, - Ngày đăng: 11/12/2007. Lần đọc: 4476 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Từng bước sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin

Để từng bước khắc phục tình trạng phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn hình thức - Ngày đăng: 30/11/2007. Lần đọc: 3756 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm soát khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất - Ngày đăng: 30/11/2007. Lần đọc: 5326 . Cập nhật bởi: admin

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá đã được Quốc hội thông qua

Chiều 20-11-2007 kỳ họp thứ 2, Quốc hội hoá XII đã thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 438/440 số đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật - Ngày đăng: 21/11/2007. Lần đọc: 9479 . Cập nhật bởi: admin

Kể từ ngày 1/1/2008, mức lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng

Ngày 16/11, Chính phủ đã quy định mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam - Ngày đăng: 20/11/2007. Lần đọc: 4032 . Cập nhật bởi: admin

Chấm dứt xác nhận chất lượng linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 5202/VPCP-KG ngày 17/9/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tới Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện - Ngày đăng: 20/11/2007. Lần đọc: 4176 . Cập nhật bởi: admin

Mỗi cơ quan và người có thẩm quyền chỉ nên ban hành một loại VBQPPL

Ngày 15/11, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). - Ngày đăng: 16/11/2007. Lần đọc: 4472 . Cập nhật bởi: admin

Về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày 5.11.2007, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định số 24/2007/QĐ-BLĐTBXH Về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 14/11/2007. Lần đọc: 10224 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Trong tháng 9, 10/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và các Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam gồm: - 1930/QĐ-BKHCN…(xem chi tiết) - Ngày đăng: 08/11/2007. Lần đọc: 4477 . Cập nhật bởi: admin

Công văn số 6283/VPCP-KG về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ

Ngày 02 tháng 11 năm 2007 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6283/VPCP-KG về việc triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 - Ngày đăng: 08/11/2007. Lần đọc: 3940 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn chất lượng than xuất khẩu

Ngày 22.10.2007, Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 05/2007/TT-BCT về hướng dẫn xuất khẩu than. Theo đó, thương nhân xuất khẩu than phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau: - Ngày đăng: 05/11/2007. Lần đọc: 5113 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu

Ngày 17 tháng 10 năm 2007 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định số 1518/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăn dầu” và phụ lục. - Ngày đăng: 31/10/2007. Lần đọc: 5667 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Trong tháng 7, 8/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và các Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam gồm: - 1206/QĐ-BKHCN…(xem chi tiết) - Ngày đăng: 18/10/2007. Lần đọc: 5002 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Ngày 05 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định. - Ngày đăng: 17/10/2007. Lần đọc: 9000 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 28/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm 8 Phụ lục: - Ngày đăng: 10/10/2007. Lần đọc: 5904 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”

Ngày 28/9/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”. - Ngày đăng: 10/10/2007. Lần đọc: 4699 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”

Ngày 28/9/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia. - Ngày đăng: 09/10/2007. Lần đọc: 4320 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Ngày 28/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm 4 phụ lục: Phụ lục I: Nội dung quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - Ngày đăng: 09/10/2007. Lần đọc: 11449 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Trong tháng 5, 6/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và các Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam gồm: - Ngày đăng: 09/10/2007. Lần đọc: 4643 . Cập nhật bởi: admin

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân và tập thể xuất sắc

Ngày 27/9, tại Quyết định 1295, 1296, 1298, 1299/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác - Ngày đăng: 01/10/2007. Lần đọc: 4571 . Cập nhật bởi: admin

Tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa ký ban hành Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN về việc tổ chức Tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm trong toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/11/2007. - Ngày đăng: 01/10/2007. Lần đọc: 4196 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ

Ngày 06/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 26/09/2007. Lần đọc: 5838 . Cập nhật bởi: admin

Công điện của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công điện của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các biện pháp cấp bách để quản lý chất lượng mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy - Ngày đăng: 26/09/2007. Lần đọc: 4291 . Cập nhật bởi: admin

Nghỉ hưu trước tuổi, nếu đủ điều kiện, không phải trừ % lương hưu

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước. - Ngày đăng: 24/09/2007. Lần đọc: 10161 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm soát hoá chất sử dụng trong thực phẩm

Ngày 06/9/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu. - Ngày đăng: 19/09/2007. Lần đọc: 5155 . Cập nhật bởi: admin

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm

Ngày 14/9, một ngày trước khi quy định buộc các cán bộ công chức phải đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1317/CĐ-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, trong đó có việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm. - Ngày đăng: 19/09/2007. Lần đọc: 3978 . Cập nhật bởi: admin

Quy định mới về điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Liên Bộ Công Thương-Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) vừa ban hành Thông tư số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu. - Ngày đăng: 19/09/2007. Lần đọc: 5029 . Cập nhật bởi: admin

Giới hạn tiêu chuẩn bán dầu diesel

Dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500 mg/kg sẽ không được bán cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Ngày đăng: 13/09/2007. Lần đọc: 5706 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen

Ngày 27/8/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen". - Ngày đăng: 12/09/2007. Lần đọc: 4791 . Cập nhật bởi: admin

Vi phạm Luật Giao thông sẽ bị mất thi đua, khen thưởng

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công văn yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai quy định của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. - Ngày đăng: 11/09/2007. Lần đọc: 4523 . Cập nhật bởi: admin

Dự thảo Nghị định về chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Chính phủ đang xây dựng Dự thảo Nghị định về chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. - Ngày đăng: 11/09/2007. Lần đọc: 4118 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về đơn vị đo lường chính thức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức Nghị định này quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Ngày đăng: 20/08/2007. Lần đọc: 9410 . Cập nhật bởi: admin

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Nhằm chặn cơn sốt giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành một loạt các văn bản về việc giảm thuế nhập khẩu cho một loạt các mặt hàng, gồm ôtô, xe máy, điều hòa nhiệt độ, lương thực, thực phẩm, sữa... - Ngày đăng: 17/08/2007. Lần đọc: 5580 . Cập nhật bởi: admin

Giảm thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Ngày 7/8/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 72/2007/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. - Ngày đăng: 17/08/2007. Lần đọc: 4659 . Cập nhật bởi: admin

Tinh giản biên chế không làm xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống CBCNVC

Ngày 8/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (TGBC). Theo đó, việc TGBC phải được thực hiện theo một số nguyên tắc như công khai, dân chủ không làm ảnh hưởng - Ngày đăng: 17/08/2007. Lần đọc: 4680 . Cập nhật bởi: admin

Từ 1/9/2007, không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng

Thực hiện cải cách hành chính trong quản lý kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính đã quyết định không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu kể từ ngày 1/9/2007 (Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC). - Ngày đăng: 13/08/2007. Lần đọc: 4288 . Cập nhật bởi: admin

Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định Nhãn hàng hoá

Ngày 25/7/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ ra Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN về việc Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Ngày đăng: 08/08/2007. Lần đọc: 6513 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 08/08/2007. Lần đọc: 5497 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 08/08/2007. Lần đọc: 4321 . Cập nhật bởi: admin

Thứ Bảy, cơ quan nhà nước vẫn tiếp dân

Ngày 1/8/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. - Ngày đăng: 06/08/2007. Lần đọc: 3996 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Trong các ngày 23/5/2007, 24/5/2007 và 06/6/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Các Quyết định về việc ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam. - Ngày đăng: 17/07/2007. Lần đọc: 4301 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Ngày 06 tháng 07 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 13/2007/QĐ-KHCN về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”. - Ngày đăng: 16/07/2007. Lần đọc: 11526 . Cập nhật bởi: admin

Thuỷ sản đạt tiêu chuẩn nhà nước mới được xuất sang Nhật

Từ tháng sau, các mặt hàng thủy sản phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước mới được phép xuất khẩu sang Nhật Bản. - Ngày đăng: 16/07/2007. Lần đọc: 6641 . Cập nhật bởi: admin

Thông báo của Văn phòng Chính phủ về Nhãn Hàng hoá

Ngày 04 tháng 7 năm 2007 Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 137/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa - Ngày đăng: 11/07/2007. Lần đọc: 4277 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số

Ngày 19/6/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-BBCVT về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số. - Ngày đăng: 28/06/2007. Lần đọc: 4709 . Cập nhật bởi: admin

Bộ Khoa học và Công nghệ - Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Mới đây, ngày 18/6/2007 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 25/06/2007. Lần đọc: 5668 . Cập nhật bởi: admin

Lấy ý kiến dân về các dự thảo văn bản qua mạng

Ngày 11/6/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn số 732/TTg-TCCB chỉ đạo: Qua Trang tin điện tử của Chính phủ (Website Chính phủ), xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. - Ngày đăng: 18/06/2007. Lần đọc: 4408 . Cập nhật bởi: admin

Triển khai "khoán 10" trong khoa học công nghệ: Bước đột phá bị... truy cản

Tháng 9/2005, Nghị định 115 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập (gọi tắt là NĐ 115) ra đời được coi như "khoán 10" trong KHCN. - Ngày đăng: 08/06/2007. Lần đọc: 4842 . Cập nhật bởi: admin

Về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ

Nghị định 115/2005/NÐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH và CN) công lập đã được ban hành và đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức KH và CN đang có nhiều cách hiểu và làm khác nhau. - Ngày đăng: 08/06/2007. Lần đọc: 4907 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định số 80/2007/NĐ-CP: Doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP - Ngày đăng: 07/06/2007. Lần đọc: 4815 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. - Ngày đăng: 07/06/2007. Lần đọc: 5331 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 08 tháng 5 năm 2007 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 730/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam sau: 1. TCVN 2689:1995 Sản phẩm dầu mỏ. Dầu nhờn và các phụ gia. Xác định hàm lượng tro sunfat 2. TCVN 2690:1995 Sản phẩm dầu mỏ. Xác định hàm lượng tro - Ngày đăng: 06/06/2007. Lần đọc: 9921 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 28/5/2007, Thủ tướng Chính phủ quy định: người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn - Ngày đăng: 04/06/2007. Lần đọc: 5446 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. - Ngày đăng: 24/04/2007. Lần đọc: 6755 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng cấp mã số mã vạch

Ngày 11 tháng 04 năm 2007 Bộ Tài chính ra Thông tư số 36/2007/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/1002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch. - Ngày đăng: 18/04/2007. Lần đọc: 7409 . Cập nhật bởi: admin

Kiểm tra về chất lượng vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu". - Ngày đăng: 17/04/2007. Lần đọc: 6007 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Ngày 06/4/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá. - Ngày đăng: 09/04/2007. Lần đọc: 6800 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành “Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010”

Ngày 30/3/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN về “Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010”. - Ngày đăng: 06/04/2007. Lần đọc: 4036 . Cập nhật bởi: admin

Công văn số 1697/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Ngày 30 tháng 3 năm 2007 Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn số 1697/VPCP-KG về việc thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau: - Ngày đăng: 03/04/2007. Lần đọc: 4827 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ

Ngày 12/3/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 02/2007/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ. - Ngày đăng: 21/03/2007. Lần đọc: 4789 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 29 tháng 12 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra các Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam. Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành các Tiêu chuẩn Việt Nam sau: - Ngày đăng: 20/03/2007. Lần đọc: 24614 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định mới về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ban hành Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp. - Ngày đăng: 26/02/2007. Lần đọc: 10382 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 29 tháng 12 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra các Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn mới đã được ban hành kèm theo các quyết định này. - Ngày đăng: 02/02/2007. Lần đọc: 5857 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu”. - Ngày đăng: 22/12/2006. Lần đọc: 5229 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định huỷ bỏ và ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 31 tháng 10 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 2352/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ 04 tiêu chuẩn Việt Nam sau: 1. TCVN 6565:1999_ Phương tiện giao thông đường bộ. - Ngày đăng: 05/12/2006. Lần đọc: 6258 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 06 tháng 11 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN về việc ban hành 1 Tiêu chuẩn Việt Nam sau: TCVN 5929:2005 (soát xét lần 3) Mô tô, xe máy. Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử - Ngày đăng: 21/11/2006. Lần đọc: 5947 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định mới ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra các Quyết định: 1- Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. - Ngày đăng: 17/11/2006. Lần đọc: 7624 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 19 tháng 10 năm 2006 Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ đã ra Quyết định số 2265/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam sau: - Ngày đăng: 24/10/2006. Lần đọc: 6894 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Ngày 10/10/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức. - Ngày đăng: 19/10/2006. Lần đọc: 5741 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 04/10/2006, Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. - Ngày đăng: 19/10/2006. Lần đọc: 4704 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày 12/9/2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng - Ngày đăng: 18/09/2006. Lần đọc: 7341 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra khoa học và công nghệ

Ngày 28/8/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 87/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ, nhằm xác định cụ thể về hệ thống tổ chức cũng như các hoạt động thanh tra về lĩnh vực này. - Ngày đăng: 08/09/2006. Lần đọc: 5689 . Cập nhật bởi: admin

Tăng cường kiểm tra chất lượng xăng và không cho phép nhập khẩu xăng có pha lẫn acetone

Ngày 06/09/2006, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có công văn số 1209/TĐC-QLCLHH gửi đến các công ty, Tổng công ty đầu mối nhập khẩu xăng dầu, - Ngày đăng: 07/09/2006. Lần đọc: 4621 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định về nhãn hàng hoá

Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá, trong đó quy định nội dung, - Ngày đăng: 07/09/2006. Lần đọc: 14924 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa

Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá. - Ngày đăng: 06/09/2006. Lần đọc: 6096 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc “Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010”

Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc “Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010”. - Ngày đăng: 30/08/2006. Lần đọc: 4026 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch. - Ngày đăng: 30/08/2006. Lần đọc: 7936 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 31/5/2006 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 485/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau: - Ngày đăng: 21/08/2006. Lần đọc: 7842 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 28 tháng 7 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam sau: - Ngày đăng: 09/08/2006. Lần đọc: 14869 . Cập nhật bởi: admin

Công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 21/7/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 27/07/2006. Lần đọc: 12586 . Cập nhật bởi: admin

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 13/07/2006, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 688/QĐ-TĐC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Ngày đăng: 26/07/2006. Lần đọc: 4173 . Cập nhật bởi: admin

Kiện toàn và sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 13 tháng 07 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn và sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Ngày đăng: 25/07/2006. Lần đọc: 4870 . Cập nhật bởi: admin

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010

Ngày 21/03/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 - Ngày đăng: 25/07/2006. Lần đọc: 4500 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt nam

Ngày 18-7-2006 Bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ đã ra Quyết định số 1616/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam sau: TCVN 6438:2005 Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải - Ngày đăng: 21/07/2006. Lần đọc: 5314 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 28 tháng 6 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 1479/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam Sau: 1. TCVN 7303-2-2:2006 (IEC 60601-2-2:1998) - Ngày đăng: 19/07/2006. Lần đọc: 5171 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 13 tháng 3 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra Quyết định số 514/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam sau: - Ngày đăng: 05/07/2006. Lần đọc: 9701 . Cập nhật bởi: admin

Quốc hội thông qua Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Sáng 23-06-2006 sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật. Kết quả 85,60 % đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua toàn văn dự thảo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2007. - Ngày đăng: 04/07/2006. Lần đọc: 5680 . Cập nhật bởi: admin

Dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá: Người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi sát thực hơn

Điểm mới so với Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá đã sửa đổi năm 1999 và Nghị định 179/2004/NĐ-CP ra ngày 21/10/2004 là lần này Dự thảo Luật đưa vào nội dung phải kiểm tra chất lượng hàng hoá nước ngoài nhập khẩu ngay từ nơi sản xuất ở nước ngoài. - Ngày đăng: 28/06/2006. Lần đọc: 4604 . Cập nhật bởi: admin

Bắt đầu từ quý III/2006 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (NN) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/6/2006. - Ngày đăng: 27/06/2006. Lần đọc: 4028 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 12/6/2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam sau: TCVN 7600:2006 (IEC/CISPR 13:2003) Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính nhiễu tần số rađio - Giới hạn và phương pháp đo. - Ngày đăng: 22/06/2006. Lần đọc: 4804 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Về việc huỷ bỏ và ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ngày 29/05/2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định số 1228/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ 5 Tiêu chuẩn Việt Nam sau: - Ngày đăng: 07/06/2006. Lần đọc: 7268 . Cập nhật bởi: admin

Xin ý kiến góp ý cho Nghị định về nhãn hàng hóa

Kính gửi: Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xử lý hoàn thiện dự thảo Nghị định về Nhãn hàng hoá để trình Chính phủ. - Ngày đăng: 07/06/2006. Lần đọc: 4652 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam. - Ngày đăng: 17/05/2006. Lần đọc: 4551 . Cập nhật bởi: admin

Cuộc họp lần thứ 3 của Nhóm đặc trách dự án quốc tế (International Project Task Group)

IWA 2 là một tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 cho giáo dục, được phát hành vào 6 tháng 11 năm 2003. Khi đó một kế hoạch dự án được thiết lập nhằm phù hợp với các hướng dẫn của ISO. Mục đích của kế hoạch này là thành lập một Nhóm đặc trách dự án quốc tế (International Project Task Group) và tổ chức các cuộc họp... - Ngày đăng: 15/05/2006. Lần đọc: 4393 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định mới “cởi trói” cho đơn vị sự nghiệp

TT - Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký nghị định 43 qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. - Ngày đăng: 27/04/2006. Lần đọc: 4949 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá"

Ngày 10/01/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá", thay thế Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chi cục thực hiện như sau: - Ngày đăng: 28/03/2006. Lần đọc: 8201 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Ngày 20/03/2006 thay mặt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải đã ký Quyết định số 07/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Kèm theo Quyết định này là Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. - Ngày đăng: 27/03/2006. Lần đọc: 4940 . Cập nhật bởi: admin

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 07/3/2006 Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Kèm theo Quyết định này là Danh mục Sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng. - Ngày đăng: 13/03/2006. Lần đọc: 6265 . Cập nhật bởi: admin

Hiệp định Quy chế Quản lý Hài hòa các Thiết bị điện và Điện tử của ASEAN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/12/2005, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã ký kết Hiệp định Quy chế Quản lý Hài hòa các Thiết bị điện và Điện tử của ASEAN tại Kuala Lumpur nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ XI. - Ngày đăng: 07/03/2006. Lần đọc: 4982 . Cập nhật bởi: admin

Tiêu chuẩn Việt Nam mới ban hành

Trong các ngày 25/01/2006 và ngày 07, 09 và 17/02/2006 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký các quyết định ban hành 140 Tiêu chuẩn Việt Nam. Danh mục các Tiêu chuẩn Việt Nam mới ban hành được nêu chi tiết trong các quyết định dưới đây: - Ngày đăng: 23/02/2006. Lần đọc: 34947 . Cập nhật bởi: admin

Quy chế cung cấp và khai thác thông tin và Quy chế về quản trị hệ thống mạng TCVN-Net

Ngày 07/02/2006 Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 71/QĐ-TĐC về việc ban hành quy chế cung cấp và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp và khai thác thông tin trên mạng TCVN-Net và Quyết định số 72/QĐ-TĐC về việc ban hành quy chế về quản trị hệ thống mạng TCVN-Net. - Ngày đăng: 22/02/2006. Lần đọc: 4851 . Cập nhật bởi: admin

Phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia

Ngày 17 tháng 1 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia. Đó là các chuẩn cho bốn đại lượng cơ bản: độ dài, khối lượng, thời gian-tần số, nhiệt độ và 6 đại lượng dẫn xuất: áp suất, độ cứng, dung tích, lưu tốc thể tích chất lỏng, công suất điện tần số công nghiệp, năng lượng điện tần số công nghiệp. - Ngày đăng: 07/02/2006. Lần đọc: 5933 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá là tiêu đề của Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN được ban hành ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, - Ngày đăng: 07/02/2006. Lần đọc: 5198 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật

Quy định này được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật là một trong các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng. - Ngày đăng: 07/02/2006. Lần đọc: 5304 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá

Ngày 10/01/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá". - Ngày đăng: 07/02/2006. Lần đọc: 8527 . Cập nhật bởi: admin

Lễ ký "Kế hoạch hợp tác về Tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng"

Thực hiện Thoả thuận hợp tác về Tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng giữa hai cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Tổng cục Quản lý Chất lượng Nhà nước (SAQM), Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ký tháng 11 năm 2003, đoàn đại biểu gồm 04 thành viên do ông Jon In Chol, Vụ trưởng Vụ Công nhận thuộc SAQM làm trưởng đoàn đã sang công tác và làm việc với Tổng cục trong thời gian từ 9 đến 17 tháng 1 năm 2006. - Ngày đăng: 19/01/2006. Lần đọc: 4532 . Cập nhật bởi: admin

Phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 17/11/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo... - Ngày đăng: 05/12/2005. Lần đọc: 8640 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định

Ngày 01/11/2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. - Ngày đăng: 05/12/2005. Lần đọc: 7899 . Cập nhật bởi: admin


Tìm kiếm

Thành viên

Thành viên

Tên đ.ký:
M.khẩu:
Ghi nhớ tôi
[Hướng dẫn]

 DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2014

 


Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Công văn số 237/TĐC-ĐL ngày 13/2/2015 về tăng cường thanh tra kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KHCN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 

 


 

BẠN CẦN BIẾT

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Danh sách giấy chứng nhận đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy của DN sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy (cập nhật đến ngày 15/9/2014)

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự  phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 19/9/2014) 

Danh sách tổ chức công nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động công nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 (  cập nhật đến ngày 5/8/2014)

Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng)  theo quy định tại Thông tư  số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 25/2/2015)

Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (cập nhật đến ngày 21/1/2015)

Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN  (cập nhật đến ngày 5/3/2015) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp QCVN 8:2012/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/9/2013) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận đồ chơi trẻ em  phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và  Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN  của Bộ KHCN  (cập nhật đến ngày 12/3/2015) 

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận thép làm cốt bê tông   phù hợp QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 25/11/2014) 

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"  

Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp QCVN 1:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 15/7/2014) 

Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

Danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy phù hợp QCVN 2: 2008/BKHCN (cập nhật đến ngày 1/11/2013)

Danh sách các doanh nghiệp sản xuất,nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 28/6/2013)

 

Bài viết

Thông tin giới thiệu Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia

Công nghệ mã số mã vạch

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương - rào cản và những vấn đề

Liên kết

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế

Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế

© 1998-2011 - Bản quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Đt: 04-37563900 - Fax: 04-38361556 - Email: tttt@tcvn.gov.vn